Financiële stukken naar de gemeenteraad

donderdag, 6 juni 2019
Paul Dirkse en Walter van Peijpe

Donderdag 6 juni ontving plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Walter van Peijpe de Kaderbrief 2020 - 2023 en de Jaarstukken 2018 van wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders.

In de kaderbrief beschrijft het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2018.

Walter van Peijpe: “Dit is altijd een belangrijk moment in het politieke jaar. Ik denk dat alle raadsleden zich verheugen op de komende debatten over de jaarstukken en de meerjarenbegroting!”

De raad bespreekt de stukken in verschillende vergaderingen de komende periode:

Alle jaarstukken zijn te vinden op gemeente.leiden.nl/bestuur/financien


Plaats op: