De gemeenteraad van Leiden

De gemeenteraad vormt samen met het college van Burgemeester en Wethouders het gemeentebestuur.
De Leidse gemeenteraad telt 39 zetels. De inwoners van Leiden bepalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen welke partijen zetels krijgen in de raad. Bekijk hier de huidige gemeenteraad.

Laatste nieuws van de gemeenteraad

De raad wenst u een fijne zomer!
donderdag, 25 juli 2019

Op 18 juli is de laatste raadsvergadering voor de zomer afgerond. De gemeenteraad heeft nu een zomerreces, waarin geen vergaderingen gehouden worden. Ondertussen werken de raadsleden door aan onze mooie stad.


Accountantsverslag ontvangen
donderdag, 18 juli 2019

De externe accountant van de gemeenteraad, EY, heeft gisteren de controleverklaring en het verslag over de jaarstukken aangeleverd. De getrouwheid van de stukken is goedgekeurd, dat betekent dat alles naar waarheid is ingevuld. Op de rechtmatigheid...


Op 18 juli nog een vervolg raadsvergadering
dinsdag, 16 juli 2019

De raadsvergadering van 11 en 15 juli krijgt nog een vervolg op 18 juli. De raad komt dan kort bij elkaar om te stemmen over de jaarstukken 2018.


Let op
Raadsvergadering krijgt vervolg op 15 juli
vrijdag, 12 juli 2019

In de vergadering van 11 juli behandelde de raad de jaarstukken, eerste bestuursrapportage en kaderbrief behandeld. De overige agendapunten en een aantal stemmingen zijn doorgeschoven naar 15 juli.


                                                                                         Bekijk alle nieuwsberichten

Agenda's raad en commissies:

Kijk voor de kalender met alle vergaderingen, agenda's en vergaderstukken op Politiek Portaal

Inspreken?
Ga naar meer informatie over inspreken bij een commissie!

Live uitzending

Live uitzending

Kunt u de vergadering van de gemeenteraad of een van de raadscommissies niet bijwonen? U kunt de vergadering ook live volgen via Politiek Portaal. Ook eerdere vergaderingen kunt u hier terugkijken.

Opent de pagina naar Politiek Portret

Wilt u weten wat raadsleden hebben gestemd tijdens de raad of hebben gezegd tijdens een commissievergadering? Kijk op Politiek Portaal!

 
Volg @raadLeiden op Twitter of tweet mee over #raad071.