De griffie

De griffie is de eigen ondersteunende dienst van de gemeenteraad.

Taak

De griffie adviseert de 39 raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van de raad (en raadscommissies) in goede banen worden geleid, verzorgen zij de stukkenstroom van en naar de raad (en raadscommissies), alsmede de voorlichting vanuit de raad. Ook stellen zij de vergaderagenda's samen en bereiden de hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor.

De griffier

Griffier: Gerald van Leiden,  g.van.leiden@leiden.nl, 06 36 16 25 75
Plaatsvervangend griffier: Anna Marie Slink, a.slink@leiden.nl, 06 15 37 97 46

De griffier heeft een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie.

De commissiegriffiers

- Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid: 
  Geertrude Haasnoot, g.haasnoot@leiden.nl, 06 40 96 39 93  
- Commissie Stedelijke Ontwikkeling: 
  Emiel Teunissen, e.teunissen@leiden.nl, 06 40 15 54 57 
- Commissie Onderwijs en Samenleving: 
  Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 06 15 53 57 14
- Commissie Werk en Middelen:
  Carlijne Philips, c.philips@leiden.nl, 06 34 21 30 52 

Bureau Griffie

Neem voor informatie over de raad, raadsvergaderingen en inspreken contact op met:
- Bureau Griffie
Liesbet Dijkstra, Artie Singh en Katrien Verhoeven-Vyncke:
griffie@leiden.nl
, 06 36 16 25 75

Communicatie

- Aafke Scheltens, a.scheltens@leiden.nl, 06 21 15 40 23
- Yvette van Hout, y.van.hout@leiden.nl, 06 18 57 34 76
- Linda de Zeeuw, l.de.zeeuw@leiden.nl, 06 18 89 01 52

Persvoorlichting

Met persvragen of vragen rond communicatie van de gemeenteraad kunt u contact opnemen met:

Aafke Scheltens, a.scheltens@leiden.nl, 06 21 15 40 23

Correspondentieadres

griffie@leiden.nl

Postbus 292
2300 AG Leiden

 

Privacy

Uw privacy vinden wij zeer belangrijk. Dit kan betekenen dat een brief die u aan de gemeenteraad of een raadscommissie stuurt niet openbaar zichtbaar is voor iedereen, maar alleen voor raadsleden. Om uw tekst openbaar beschikbaar te stellen voor iedereen, kunt u bovenaan toevoegen dat u toestemming geeft om het openbaar te publiceren.

Let wel op: uw bijdrage kan ook privacy gevoelige informatie bevatten van anderen. Denk hierbij aan namen, adressen of telefoonnummers. Zorg er voor dat deze niet in uw tekst voorkomen, omdat u geen toestemming voor een ander kan geven. Bij twijfel over privacy zullen wij de stukken altijd alleen zichtbaar maken voor raadsleden.

De raadleden hebben altijd toegang tot alle ingediende stukken.

Voorbeeld van een toestemmingsverklaring:
“Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tot het openbaar publiceren van onderstaande bijdrage.”

Heeft u iets ingezonden maar ziet u dit niet terug bij de openbare stukken? Dan hebben wij dit in verband met uw privacy op ‘niet openbaar’ gezet. Stuur een nieuwe versie zonder persoonsgegevens of met expliciete toestemming aan de griffie als u deze toch openbaar wilt laten publiceren.

Toegankelijkheid

De griffie beheert de websites van de gemeenteraad gemeenteraad.leiden.nl en het Politiek Portaal (leiden.notubiz.nl). Op dit moment zijn deze websites nog niet voor iedereen toegankelijk. Voor gemeenteraad.leiden.nl is een nieuwe website in ontwikkeling die naar verwachting eind 2021 wordt opgeleverd. Deze zal volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Voor Politiek Portaal loopt een aanbesteding waarin de toegankelijkheidseis is meegenomen. In 2022 hopen wij een toegankelijk raadsinformatiesysteem te hebben.

 

In de tussentijd publiceren wij de toegankelijkheidsverklaringen voor beide websites hieronder. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de griffie via griffie@leiden.nl of 06-36 16 25 75.

 

 

 

Gemeenteraad.leiden.nl

Het toegankelijkheidslabel van Gemeenteraad Leiden. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Leiden.notubiz.nl

Het toegankelijkheidslabel van Politiek Portaal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.