De griffie

De griffie is de eigen ondersteunende dienst van de gemeenteraad.

Taak

De griffie adviseert de 39 raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van de raad (en raadscommissies) in goede banen worden geleid, verzorgen zij de stukkenstroom van en naar de raad (en raadscommissies), alsmede de voorlichting vanuit de raad. Ook stellen zij de vergaderagenda's samen en bereiden de hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor.

De griffier

Gerald van Leiden,  g.van.leiden@leiden.nl,     

De griffier heeft een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie.

De commissiegriffiers

- Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid: 
  Anna Marie Slink,    a.slink@leiden.nl,   071-516 51 02 
- Commissie Stedelijke Ontwikkeling: 
  Emiel Teunissen,     e.teunissen@leiden.nl 071-516 51 03 
- Commissie Onderwijs en Samenleving: 
  Arjo Verweij,           a.verweij@leiden.nl    071-516 52 48
- Commissie Werk en Middelen:
                                griffie@leiden.nl        071-516 51 05


Neem voor informatie over de raad, raadsvergaderingen en inspreken contact op met:
- Bureau Griffie
  Priscilla Boonman, Liesbet Dijkstra en Maria van der Pijl-van den Berg,
  griffie@leiden.nl, 071- 516 51 05 / 071-516 51 07

Persvoorlichting

Met persvragen of andere publicitaire zaken kunt u contact opnemen met:
Aafke Scheltens, a.scheltens@leiden.nl, 071-516 5914 / 06-2115 4023

Correspondentieadres

griffie@leiden.nl

Postbus 292
2300 AG Leiden