De griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende dienst: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is de gemeenteraad (de raad, de raadscommissies en de raadsleden) in brede zin te ondersteunen.

De griffie adviseert de 39 raadsleden van de gemeente Leiden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Zo zorgen griffiemedewerkers, onder leiding van de griffier, ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid. Zij verzorgen de stukkenstroom van en naar raad en commissies en stellen de vergaderagenda's samen. Verder bereidt de griffie hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor en verzorgt zij de voorlichting vanuit de raad.

De contactgegevens van de griffie zijn te vinden op de pagina contact.