Burgerinitiatief ‘Recycling van plastic en blik’

Op 17 april 2007 is een burgerinitiatief ingediend waarbij de raad werd verzocht een inzamelsysteem voor het recyclen van plastic en blik op te zetten. De burgemeester beoordeelde dat het initiatief aan alle vereisten voldeed.

Op 2 oktober 2007 heeft het college een advies uitgebracht, waarin de raad werd geadviseerd geen apart inzamelsysteem voor de gescheiden inzameling van blik op te zetten. Eerst moest de uitkomst van een evaluatie van landelijke proefprojecten voor de gescheiden inzameling van kunststoffen af worden gewacht. Deze proefprojecten boden meer inzicht in de inzamelkosten en inzamelsystemen. Verder was het college van mening dat de gescheiden inzameling van plastics en blik geen positiever milieurendement heeft in vergelijking met de huidige verwerking.

De gemeenteraad heeft op 3 december 2007 ingestemd met bovenstaand advies en standpunt van het college t.a.v. gescheiden inzameling van plastic en blik. Dat betekent dat in dit geval geen gevolg werd gegeven aan het burgerinitiatief voor recycling van plastic en blik.