Burgerinitiatief ‘Parkeerproblematiek in de Bockhorst’

Op 18 november 2005 is het burgerinitiatief ‘Parkeerproblematiek in de Bockhorst’ ingediend. Het initiatief vraagt om de invoering van een blauwe parkeerzone in de wijk Bockhorst voor een proef van 1 jaar. En om in overleg met de bewoners het uitbreiden van het aantal parkeermogelijkheden te bespreken.

De voorzitter van de gemeenteraad heeft op 12 december 2005  aan de raad gemeld dat het initiatief voldoet aan de vereisten om in behandeling te kunnen nemen.
Begin 2006 is het initiatief behandeld in de commissie Economie en Verkeer. Het blijkt dat het merendeel van de commissie het eens is met het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Verder is een meerderheid van de commissie, gelet op de parkeeroverlast van externen, voor de invoering van parkeerrestrictie in de wijk. De vorm waarvoor de indieners hebben gekozen, de blauwe zone, heeft niet de voorkeur van een meerderheid in de commissie. Een alternatief met een beperkte parkeerrestrictie gedurende bepaalde venstertijden kan op meer steun van de commissie rekenen.

De raad besluit het college een aantal acties te laten uitvoeren. De acties zijn het in overleg met de wijkvereniging de wijze van uitvoering van een parkeerrestrictie te bepalen en het aantal parkeerplaatsen in de wijk De Bockhorst op een verantwoorde wijze uit te breiden. Het college is ook gevraagd in overleg te treden met de bedrijven rondom de wijk om aandacht te vragen voor de parkeeroverlast van deze bedrijven in de wijk.