Burgerinitiatief ‘Beleid ten aanzien van kamerverhuur’

De raad heeft op 13 januari 2011 een burgerinitiatief ontvangen met daarin een voorstel voor het opstellen van beleid over kamerverhuur. Het burgerinitiatief wil de negatieve effecten van kamerbewoning aanpakken.

De voorzitter van de gemeenteraad heeft op 2 februari 2011 aan de raad gemeld dat het initiatief voldoet aan de vereisten om in behandeling te kunnen nemen. Het college is gevraagd om een advies uit te brengen. Hierbij is ook de behandeling van twee raadsvoorstellen betrokken die willen komen tot een eenvoudiger beleid om woningen geschikt te maken voor kamerbewoning:

  • voorstel om kamerbewoning standaard op te nemen in bestemmingsplannen (RV 11.0015)
  • voorstel voor afschaffen van de onttrekkingsvergunning in de Huisvestingsverordening (RV 11.0017).

De raadscommissie Ruimte en Regio heeft op 7 april 2011 beide raadsvoorstellen en het burgerinitiatief besproken.

Het initiatief is het afgelopen jaar in afstemming met de indieners aangepast. Het college heeft het project kamerverhuur opgezet om de negatieve effecten van de kamerbewoning tegen te gaan. Het project heeft als doel dat de gemeente controleert of er sprake is van illegale omzetting naar kamerverhuurpanden (d.w.z. zonder omzettingsvergunning) en daarbij handhavend optreedt.

Daarnaast heeft de raad in haar vergadering op 13 oktober 2011 besloten de onttrekkingsvergunning uit de huisvestingsverordening niet te schrappen, maar eenvoudiger te maken. Zo’n vergunning moet worden aangevraagd als een pand of ruimte niet meer wordt gebruikt als woning, maar bijvoorbeeld voor kamerverhuur.