Word raadslid

Gemeenteraadsleden hebben doorgaans een uitgesproken mening over de stad en weten wat er leeft onder de bevolking. Zulke betrokkenheid is echter niet alleen aan politici voorbehouden. Ook als inwoner van Leiden heb je vast een mening over welke kant het op moet met Leiden. En dat kan je óók laten weten, bijvoorbeeld op inspraakavonden of in de media. Maar het verschil met raadsleden is dat insprekers of bezwaarmakers alleen hun mening kunnen geven, terwijl raadsleden echt besluiten nemen!

Lidmaatschap politieke partij

Een carrière als gemeenteraadslid begint vrijwel altijd met het lidmaatschap van een politieke partij. Ieder raadslid is lid van de fractie van een politieke partij. De wet stelt maar enkele eisen aan raadsleden: een raadslid moet minimaal 18 jaar zijn en in de betreffende gemeente wonen. Met het lidmaatschap van een politieke partij kun je je overigens ook op een andere manier inzetten voor de lokale politiek.

Hieronder vind je (in alfabetische volgorde) de links naar de websites van de politieke partijen die nu in de Leidse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn:

Op de kandidatenlijst

De werving van nieuwe raadsleden vindt nu plaats. Ook de politieke partijen in Leiden maken hun gedachten op over de kandidatenlijst, waarmee zij mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bovenaan zo'n kandidatenlijst staan vaak kandidaten die al langere tijd actief zijn voor een partij, als raadslid of als duoraadslid. Maar dit is geen voorschrift. Ook veelbelovende nieuwkomers kunnen hoog op de kandidatenlijst komen. Elke partij heeft zijn eigen regels voor het opstellen van een kandidatenlijst.

Zelf politieke partij oprichten

Wie politiek actief wil zijn, maar zijn/haar ideeën niet of niet voldoende terugvindt bij één van de bestaande partijen, kan ook overwegen om zelf een politieke partij op te richten. De naam van de partij moet bij het centraal stembureau worden geregistreerd. Meer informate hierover is te vinden op de website van de Kiesraad.

Sinds 1851

Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 werd het bestuur van de gemeente geregeld door het instellen van een door het volk gekozen gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Wie waren de eerste raadsleden in 1851?

Meer weten?

Bij de veelgestelde vragen vind je meer informatie over de taken, de besluitvorming, de samenstelling van de gemeenteraad etc. Op de volgende websites vind je meer informatie (over de voorwaarden) om raadslid te worden:

En lees eens het interview met zeven van de huidige raadsleden over hun liefde, hun kriebels en hun jeuk ten aanzien van het raadswerk.