Politiek actief: voor mensen met veel of weinig tijd

Wilt u actief worden in de Leidse politiek, maar niet zo zeer als raadslid? Voor elk talent en elke hoeveelheid beschikbare tijd bieden de Leidse politieke partijen verschillende mogelijkheden. Vijf actieve leden van vijf verschillende partijen vertellen hier meer over:

Doe zelf eens de test op www.sleutelfigurengezocht.nl om te ontdekken of je een rol wilt spelen in de Leidse politiek. 

Charlotte van Wezel

 • 25 jaar
 • Lid van VVD Leiden sinds 2008
 • Actief in de Permanente Campagne Commissie en de Kandidaatstellingscommissie die bezig is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
 • In het dagelijks leven werkzaam als persoonlijk medewerker voor het VVD Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé.
 

Hoe kun je binnen VVD Leiden actief worden?

Er zijn drie permanente actieve commissies, te weten: de Permanente Campagne Commissie, de Mediacommissie en de Politiek Inhoudelijke Discussie Commissie. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn daar nu de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft en de Kandidaatstellingscommissie bijgekomen. Daarnaast organiseert de VVD ongeveer iedere maand een politiek café of andere activiteit. Deze zijn vrij toegankelijk dus kom vooral eens kijken!

Waarom ben je lid geworden?

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik op televisie de toenmalige minister van financiën, Gerrit Zalm, zag vertellen dat de staatsschuld eindelijk aan het afnemen was. Ik vond het onvoorstelbaar dat de overheidsuitgaven voor die tijd niet goed in de hand werden gehouden. De rekening moeten we vandaag betalen en niet doorschuiven naar volgende generaties. De VVD is voor mij dé partij die de overheidsfinanciën in de hand houdt.

Wat zou je in Leiden graag eens willen aanpakken?

De regeldruk voor ondernemers moet omlaag. Leiden moet trots zijn op de ondernemers. Die moeten we niet tegenwerken met onnodige of tegenstrijdige regelgeving en een lange wachttijd bij het aanvragen van vergunningen. 
                                                   

Jos van Iersel

 • 61 jaar
 • Lid van GroenLinks Leiden sinds 1998
 • Actief als voorzitter van de kandidatencommissie
 • In het dagelijks leven werkzaam als interimmanager in dienst van het Rijk voor verander- en ontwikkelactiviteiten
 
 Hoe kun je binnen GroenLinks Leiden actief worden?

Dat kan binnen inhoudelijke werkgroepen, zowel plaatselijk als landelijk. Maar ook bijvoorbeeld binnen het afdelingsbestuur of in de campagnecommissie. Daarnaast is er in de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ook een programmacommissie en een kandidatencommissie ingesteld. Tenslotte organiseert de partij vele thema-avonden en politiek cafés.

Waarom ben je lid geworden?

Sinds de jaren zestig wil ik meewerken aan een maatschappij waar het gaat om eerlijk delen en duurzaamheid. En dan niet alleen vanuit principes, maar ook met bestuurlijk benul.

Wat zou je in Leiden graag eens aan willen pakken?

Dat er geïnvesteerd wordt in de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) in plaats van in auto’s.
                                    

Esther Paul-Jonker

 • 33 jaar
 • Lid van ChristenUnie Leiden sinds 2006
 • Sinds 2010 voorzitter van de Leidse afdeling, waaronder ook Leiderdorp en Voorschoten vallen. Op landelijk niveau actief als curator van het Wetenschappelijk Instituut.
 • In het dagelijks leven werkzaam als coördinator kwaliteitszorg bij de afdeling Social Work en Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden.

Hoe kun je binnen ChristenUnie Leiden actief worden?

Naast raadsleden en bestuursleden hebben we ook mensen nodig die onze raadsleden inhoudelijk adviseren. En extra handen zijn ook welkom voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden, bij de organisatie van een activiteit of rond de verkiezingscampagne (posters plakken, een ochtend flyeren).

Waarom ben je lid geworden?

Ik wil graag bijdragen aan het welzijn van mensen om mij heen: in het klein en in het groot. Die overtuiging baseert zich bij mij op mijn geloof, waarin ik leer er voor mijn medemens te zijn.  De partij is een verzameling van prachtige mensen met wie ik het ideaal koester om vanuit ons geloof er te zijn voor onze naasten en ons beste kunnen te geven aan onze stad en samenleving.

Wat zou je in Leiden graag eens aan willen pakken?

Een beter contact realiseren tussen de vele, vaak tijdelijke, studenteninwoners en de mensen die Leiden echt als hun ‘standplaats’ hebben. Dat zijn toch wel grotendeels gescheiden groepen, weet ik uit ervaring. Ik zou zowel studenten als ‘echte’ Leidenaren willen stimuleren met elkaar kennis te maken en te bedenken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen aan onze prachtige stad én wat zij voor elkaar kunnen betekenen.
                                                  

Sebastiaan van der Veer

 • 30 jaar
 • Lid van CDA Leiden sinds 2001
 • Actief als secretaris in het bestuur van CDA Leiden
 • Werkzaam als adviseur bij de gemeente Rotterdam
 

Hoe kun je binnen CDA Leiden actief worden?

Dat kan gaan om het meedenken over inhoud, meedoen aan acties zoals de Drie Deugdzame Dagen of gewoon langskomen bij een Politiek Café. Voor ieder wat wils, in ieder geval van harte welkom!

Waarom ben je lid geworden?

Geen zin om aan de kant te staan, maar actief meedoen om waar je in gelooft te helpen realiseren! Het CDA was daarbij een logische keus. Het CDA geeft ruimte aan mensen om zelf en met elkaar problemen op te lossen, houdt oog voor wie niet kan, maar is hard voor wie niet wil. 

Wat zou je in Leiden graag eens aan willen pakken?

Leiden is een prachtige stad met veel historie. Maar Leiden moet ook de blik op de toekomst houden. Hoe blijf je aantrekkelijk voor jongeren, ook na hun opleiding als er zo weinig starterswoningen zijn? Hoe blijf je aantrekkelijk voor bedrijven als je stad zo vaak onbereikbaar is? Qua woningmarkt of bereikbaarheid dus nog veel werk aan de winkel! 
                                                   

Helma Baart

 • 53 jaar
 • (Hernieuwd) lid van de Partij van de Arbeid Leiden sinds 2010
 • Actief als bestuurslid Communicatie; gewestafgevaardigde; redactie Partijgenootmagazine, lid Programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2014
 • In het dagelijks leven werkzaam als coach van gedetacheerde WSW-ers en personen van De Zijl Bedrijven Leiden in een Wasserij Project in Alphen aan den Rijn.
Hoe kun je binnen de PvdA Leiden actief worden?

Er zijn verschillende werkgroepen zoals Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Samen, Ruimtelijke Ordening/verkeer/Groen, Media en Communicatie, Sport, Ombudsteam, Ouderen (Oude Socialisten) en Jong Socialisten. Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers nodig voor wijkacties die we elke 2 maanden houden, voor de organisatie van politieke cafés en het belteam om leden te blijven betrekken bij de partij.

Waarom ben je lid geworden?

Ik ben lid geworden om mijn liefde voor Leiden in te zetten en zoveel mogelijk een brug te slaan tussen politiek en burgers. Leiden is een mooie stad en ik ben als geboren en getogen Leidse heel begaan met de mogelijkheden die Leiden biedt voor iedereen. Ik probeer dat op een sociaal-democratische manier in te vullen en over te brengen.

Wat zou je in Leiden graag eens aan willen pakken?

De zin en onzin van het participatiebeleid. Voor met name de toekomst van onze Leidse jeugd zou ik willen dat er voldoende banen en stageplekken zijn. Maar ook het drugbeleid en de gevolgen daarvan wil ik serieus bespreekbaar maken.