“Dit kun je alleen maar doen als de stad je aan het hart gaat”

Sleutelfiguren over hun liefde, hun kriebels, hun jeuk

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is de gemeente samen met de Leidse politieke partijen op zoek naar Sleutelfiguren; inwoners die actief willen worden in de lokale politiek. Hoever gaat jouw liefde voor Leiden eigenlijk? Deze en andere vragen werden aan zeven raadsleden voorgelegd.

Zeven sleutelfiguren uit de huidige gemeenteraad met elkaar in gesprek: Walter van Peijpe, Eli de Graaf, Joost van Breukelen, Esther Karsch-Spiro, Louk Rademaker, Mart Keuning en Greetje van Gruting
Interview raadsleden


Hoever gaat jouw liefde voor Leiden?

De zeven raadsleden zijn het erover eens dat de liefde best ver gaat. Raadswerk kost gewoon veel tijd, zo’n 20 uur per week. Maar, wordt benadrukt, de liefde voor de stad en haar inwoners is die investering meer dan waard. “Dit werk kun je ook alleen maar doen als de stad je aan het hart gaat, anders houd je het echt niet vier jaar lang vol” aldus Mart.

“Om je mening te vormen, en dat gaat soms over best bewerkelijke materie, moet je ook feeling houden met de stad” – Esther Karsch-Spiro


Naast vergaderen en stukken lezen gaan raadsleden ook veel op werkbezoek bij instellingen en bedrijven in de stad. Raadswerk houdt niet op bij de raadzaal, het opent echt deuren, waardoor je op plekken komt waar je anders niet snel zou komen.


Raadslidmaatschap: verleiding of bewuste keuze?

Greetje en Louk geven aan gewoonweg hun verantwoordelijkheid te hebben genomen om de stad en ook hun partij verder te helpen. Ook Esther heeft heel bewust de keuze gemaakt om haar actieve rol binnen een wijkvereniging te verruilen voor een actieve rol in de lokale politiek: “Want in de politiek heb je een verkiezingsprogramma op basis waarvan mensen je kunnen aanspreken en dat miste ik bij de wijkvereniging”.

“Ik hoefde niet echt verleid te worden, ik vind politiek gewoon leuk’ - Mart Keuning


Walter heeft destijds meegeschreven aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2010: “Tja, en als je a zegt, zeg je b”. Eli heeft als medeoprichter van de stadspartij vooral anderen verleid om erbij te komen. En zo is Joost op zijn beurt verleid zich kandidaat te stellen, omdat hij met onderwerpen op het gebied van cultuur aan de slag mocht.


Waar gaan jouw handen van jeuken?

De raadsleden geven aan welke onderwerpen hen na aan het hart liggen.

 • Esther: Jeugdzorg en de hervormingen in de zorg zoals de overgang van AWBZ naar WMO en de taken die de gemeente op dit gebied er allemaal bij krijgt.
 • Louk: Sociale zaken en uitkeringen. Mensen moeten de kans krijgen om op hun eigen manier iets te kunnen opbouwen, ongeacht hun financiële draagkracht.
 • Mart: Prioriteiten stellen ofwel de basis goed regelen, zoals een prettige en groene leef- en woonomgeving; een goed werkend riool en goed onderhouden straten.
“In de loop der jaren zijn de kriebels verworden tot een diep geworteld gevoel dat je iets wilt betekenen voor de stad” – Greetje van Gruting
 • Greetje: Als beginnend raadslid 20 jaar geleden was mijn kriebel het enorme misbruik van sociale voorzieningen. Gelukkig is daar tegenwoordig meer aandacht voor en is het gewoon bespreekbaar.
 • Walter: Ruimtelijke ordening, architectuur en stedenbouw, maar vooral hoe de stad leeft, eigentijds blijft en dat er ruimte is voor experiment. Verder de aanpak van leegstand.
 • Eli: Minder bureaucratie en minder regels. En een snellere en meer servicegerichte overheid.
 • Joost: Jongeren en cultuur en vooral de combinatie ervan. Dat komt bijvoorbeeld mooi samen in poptempel de Nobel die nu wordt gebouwd.


Moet je als raadslid een geboren en getogen Leidenaar zijn?

Een ieder is het er over eens dat je niet een geboren en getogen Leidenaar hoeft te zijn om het raadswerk goed te kunnen doen. Walter: “Het is mooi meegenomen als je geboren Leidenaar bent, maar met je kennis en interesses kun je al heel veel toevoegen”.

"Ons ideaal is dat de raad ook echt een afspiegeling is van de Leidse bevolking” – Eli de Graaf en Joost van Breukelen


Welke eigenschappen zijn verder belangrijk voor een raadslid? Greetje geeft aan dat het van belang is om te kunnen schakelen tussen het algemeen belang en de losse emoties in de stad: “En je moet het ook echt leuk vinden om met mensen in contact te komen; met alleen maar stukken lezen kom je er niet”. Het persoonlijke contact brengt wel met zich mee dat mensen ook met hun individuele problemen bij je komen. Esther: “En dan kun je mensen de weg wijzen, maar je kunt echt niet iedereen persoonlijk helpen”.

“Op basis van je ideologie, waar moet het heen met de stad, kun je je beslissingen nemen” – Louk Rademaker


Louk en Mart geven aan dat je je idealen moet willen uitdragen en dat de uitgangspunten van een partij leidend zijn. Louk: “Want je hebt geen volledige vrijheid als raadslid, je hebt je ook te houden aan je standpunten uit het verkiezingsprogramma en aan de mening van de leden van je partij”. Mart vult aan: “En je moet precies weten waar je het over hebt, een gedegen voorbereiding leidt tot gedegen besluitvorming!”


Wat vind je een succes voor Leiden?

Tenslotte worden Leidse successen gevierd. Klein of groot, als partij of als raad gerealiseerd, waar zijn de raadsleden trots op?

 • Mart: De aanpak van foute huisbazen. Maar vooral dat we een betrouwbaar stadsbestuur zijn.
 • Esther: De aanpak van de wateroverlast in de Kooi en het behoud van vijfdaagse kinderopvang voor kinderen of hun ouders met sociaal-medische problematiek.
 • Eli: De instelling van de koopzondag, met name dat een ieder de vrijheid heeft om te bepalen wanneer die wil werken.
“Succes zit er ook in dat je vier jaar lang met moties en amendementen, al zijn het soms maar kleine, wijzigingen in plannen kunt aanbrengen” – Walter van Peijpe
 • Walter: De kweektuin voor het Singelpark.
 • Louk: Het behoud van de conciërges op basisscholen.
 • Greetje: Meer aandacht voor de bereikbaarheid van de stad en ook de koopzondagen.

Ontdek zelf op www.sleutelfigurengezocht.nl hoe ver jouw liefde gaat voor Leiden!