Raadsleden uitnodigen

U kunt als externe partij, bijvoorbeeld een instelling of organisatie in Leiden, raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich via zulke werkbezoeken nader laten informeren over onderwerpen waarvoor zij specifieke belangstelling hebben. Vanuit de raad of vanuit één van de commissies kunnen ook hoorzittingen worden georganiseerd, waarbij iedereen (na schriftelijke aanmelding) het woord kan voeren.

Vanwege de coronacrisis zal het contact anders verlopen dan normaal. Echter is het nog steeds een mogelijkheid.

Neem contact op met de griffie als u hierover meer wilt weten.