Hoe werkt inspreken?

Wilt u bij en commissievergadering inspreken? Dan kan dat via één van de volgende opties:

 1. U spreekt persoonlijk in bij de commissievergadering in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Leiden
 2. U stuurt een geschreven tekst in.
 3. U stuurt een opgenomen video in.

Meld u altijd eerst aan via het aanmeldformulier (Let op! Dit formulier betreft alleen de commissievergaderingen van SO en WM op 31 augustus, 2 en 7 september). De deadline voor het aanmelden is uiterlijk 12.00 uur de dag vóór de commissievergadering. Op het formulier kunt u aangeven tijdens welke vergadering u wilt inspreken, over welk onderwerp en via welke manier. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van de griffie een e-mail met verdere informatie en instructies. Hieronder leest u in het kort hoe het inspreken in zijn werk gaat.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiden.nl of 06 36 16 25 75.

1. Inspreken bij een commissievergadering in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland
 • U krijgt via de griffie een streeftijd door wanneer het agendapunt waar u wilt inspreken ongeveer zal starten. Deze tijd kan altijd variëren afhankelijk van de behandeling van andere agendapunten.
 • U meldt zich bij binnenkomst van het gebouw bij de beveiliging en geeft daarbij aan dat u komt inspreken. U wordt begeleid naar een ruimte waar u kunt wachten tot u aan de beurt bent. In deze ruimte kunt u de vergadering via een televisiescherm volgen.
 • Wanneer u aan de beurt brengt, begeleidt een medewerker u naar de vergaderzaal waar u kunt inspreken. Deze plek wordt voor elke inspreker schoongemaakt.
 • De voorzitter geeft u het woord, waarna u uw verhaal kunt doen. U heeft hiervoor 5 minuten spreektijd. Wanneer er veel insprekers komen, kan de inspreektijd verkort worden. U wordt hierover een dag van tevoren door de griffie geïnformeerd.
 • Als u klaar bent met uw verhaal, zal de voorzitter de commissieleden de mogelijkheid bieden om u vragen te stellen, u beantwoordt deze vragen.
 • Daarna is uw inspraakbijdrage afgerond. De voorzitter sluit uw bijdrage af en u verlaat de zaal.
 • U kunt de rest van de bespreking van uw agendapunt volgen via in dezelfde zaal waar u voorafgaand aan de vergadering wachtte.

 
3. Inspreken via een vooraf opgenomen video

U neemt zelf een video op van uw inspraak bijdrage. Deze video dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • De video mag maximaal 5 minuten lang zijn.
 • In de video bent u alleen zelf in beeld. Er komen geen andere mensen in beeld.
 • U begint de video met het opnoemen de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Namens wie u inspreekt
  • Over welk onderwerp u inspreekt
  • Dat u toestemming geeft deze video openbaar te publiceren

 • U spreekt uw inspreektekst uit zoals u dat in de zaal ook zou doen. Dat betekent dat u alleen uzelf filmt terwijl u aan het spreken bent. Het is niet de bedoeling om andere video of fotobeelden te laten zien.

Deze voorwaarden zijn gesteld om alle inspraakreacties gelijkwaardig te laten zijn. Het is niet eerlijk als de ene inspreker een professionele film laat zien met beelden uit de buurt, terwijl de andere alleen zichzelf kan filmen. Bij het ‘normale’ inspreken in de zaal is het niet toegestaan om foto’s, video’s of presentaties te laten zien. Mocht uw video niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zal de griffie u vragen een nieuwe video op te nemen.

Wij vragen u de video per e-mail (of een verzenddienst zoals WeTransfer) te versturen aan griffie@leiden.nl onder vermelding van uw naam en het onderwerp.
 

4. Inspreken via een vooraf geschreven tekst

U stuurt uw inspraakreactie via e-mail aan griffie@leiden.nl. Uw tekst mag ongeveer 600 woorden of 1 A4 zijn, gelijk aan 5 minuten spreektijd in de vergadering. 

Let op! Als u uw tekst of video uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering opstuurt, hebben de commissieleden de tijd om uw tekst te lezen of video te bekijken en eventuele vragen voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan u te stellen. Als u de tekst later inlevert (maar voor de deadline van 12u de dag voorafgaand aan de vergadering) is er minder mogelijkheid om van te voren nog informatie uit te wisselen.