Contact raad en raadscommissies

Raadsleden
Wilt u contact opnemen met een raadslid of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u hier alle contactgegevens nalezen.

Raad
- Griffier
  Gerald van Leiden,  g.van.leiden@leiden.nl, 06 36 16 25 75

  Plaatsvervangend griffier
  Anna Marie Slink, a.slink@leiden.nl, 06 15 37 97 46

Meer informatie over de raad, raadsvergaderingen of inspreken? Neem dan contact op met:
- Bureau griffie
  Priscilla Boonman, Liesbet Dijkstra en Artie Singh,
  griffie@leiden.nl, 06 36 16 25 75

Voor vragen over onderwerpen die in de commissie worden besproken, kunt u contact opnemen met de commissiegriffier:

- Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid: 
  Geertrude Haasnoot, g.haasnoot@leiden.nl 
- Commissie Stedelijke Ontwikkeling: 
  Emiel Teunissen, e.teunissen@leiden.nl,  06 40 15 54 57
- Commissie Onderwijs en Samenleving: 
  Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 06 15 53 57 14
- Commissie Werk en Middelen: 
  Griffie@leiden.nl, 06 36 16 25 75

Correspondentie

Correspondentieadres
Alle correspondentie aan de raad, zoals brieven, verzoeken, uitnodigingen etc. kan gestuurd worden naar:

griffie@leiden.nl


Postbus 292
2300 AG Leiden

Bezoekadres
Stadskantoor
Bargelaan 190
2333 CW Leiden

Persvoorlichting

Neem contact op met Aafke Scheltens, a.scheltens@leiden.nl, 06-2115 4023