Contact raad en raadscommissies

Raadsleden
Wilt u contact opnemen met een raadslid of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u hier alle contactgegevens nalezen.

Raad
- Griffier
  Gerald van Leiden,  g.van.leiden@leiden.nl, 06 36 16 25 75

  Plaatsvervangend griffier
  Anna Marie Slink, a.slink@leiden.nl, 06 15 37 97 46

Meer informatie over de raad, raadsvergaderingen of inspreken? Neem dan contact op met:
- Bureau griffie
Liesbet Dijkstra, Artie Singh en Katrien Verhoeven-Vyncke:
griffie@leiden.nl, 06 36 16 25 75

Voor vragen over onderwerpen die in de commissie worden besproken, kunt u contact opnemen met de commissiegriffier:

- Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid: 
  Geertrude Haasnoot, g.haasnoot@leiden.nl, 06 40 96 39 93
- Commissie Stedelijke Ontwikkeling: 
  Emiel Teunissen, e.teunissen@leiden.nl,  06 40 15 54 57
- Commissie Onderwijs en Samenleving: 
  Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 06 15 53 57 14
- Commissie Werk en Middelen: 
  Carlijne Philips, c.philips@leiden.nl, 06 34 21 30 52

Correspondentie

Correspondentieadres
Alle correspondentie aan de raad, zoals brieven, verzoeken, uitnodigingen etc. kan gestuurd worden naar:

griffie@leiden.nl


Postbus 292
2300 AG Leiden

Bezoekadres
Stadskantoor
Bargelaan 190
2333 CW Leiden

 

Privacy

Uw privacy vinden wij zeer belangrijk. Dit kan betekenen dat een brief die u aan de gemeenteraad of een raadscommissie stuurt niet openbaar zichtbaar is voor iedereen, maar alleen voor raadsleden. Om uw tekst openbaar beschikbaar te stellen voor iedereen, kunt u bovenaan toevoegen dat u toestemming geeft om het openbaar te publiceren.
Let wel op: uw bijdrage kan ook privacy gevoelige informatie bevatten van anderen. Denk hierbij aan namen, adressen of telefoonnummers. Zorg er voor dat deze niet in uw tekst voorkomen, omdat u geen toestemming voor een ander kan geven. Bij twijfel over privacy zullen wij de stukken altijd alleen zichtbaar maken voor raadsleden.
De raadleden hebben altijd toegang tot alle ingediende stukken. 

Voorbeeld van een toestemmingsverklaring:
“Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tot het openbaar publiceren van onderstaande bijdrage.”

Heeft u iets ingezonden maar ziet u dit niet terug bij de openbare stukken? Dan hebben wij dit in verband met uw privacy op ‘niet openbaar’ gezet. Stuur een nieuwe versie zonder persoonsgegevens of met expliciete toestemming aan de griffie als u deze toch openbaar wilt laten publiceren.

Persvoorlichting

Met persvragen of vragen rond communicatie van de gemeenteraad kunt u contact opnemen met:

Aafke Scheltens, a.scheltens@leiden.nl, 06 21 15 40 23

Yvette van Hout, y.van.hout@leiden.nl, 06 18 57 34 76 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)

Gerald van Leiden, g.van.leiden@leiden.nl, 06 18 30 59 32