Inspreken bij een raadscommissie

Zodra een plan in de raadscommissie wordt besproken, kunt u ook nog uw mening laten horen. U kunt bij de commissievergadering gebruik maken van het spreekrecht 'Burger aan het woord'. U kunt over allerlei onderwerpen inspreken die bij een bepaalde raadscommissie thuishoren; of het onderwerp nu wel of niet op de agenda staat. Het inspreken kan op twee manieren:

  • U wordt uitgenodigd voor een commissievergadering omdat u eerder heeft meegedaan aan de inspraakprocedure die het college heeft georganiseerd.
  • U kunt zelf aangeven te willen inspreken bij een commissievergadering over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar die wel vallen binnen het werkgebied van de desbetreffende commissie.

Wilt u in een bepaalde raadscommissie inspreken, neem dan contact op met de griffie.

Regels en tips voor het inspreken (PDF)