Inspreken bij een raadscommissie

Inspreken bij een raadscommissie kan op drie manieren:
- Inspreken ten aanzien van een bepaald agendapunt
- Horen insprekers ten aanzien van een plan
- Burger aan het woord

Hieronder een per inspraakmogelijkheid een korte toelichting:

Inspreken ten aanzien van een bepaald agendapunt
U spreekt in vlak voor het moment waarop de commissieleden het agendapunt gaan bespreken. In de agenda staan indicatieve tijdstippen, zodat u ongeveer weet hoe laat u aan de beurt bent.

Horen insprekers ten aanzien van een plan
Plannen worden door een raadscommissie in twee fasen besproken. In de eerste fase worden insprekers gehoord en kunnen insprekers hun mening over het plan geven. Raadsleden kunnen dan aan de hand van het betoog van de inspreker verduidelijkende vragen stellen. Alle inspraakreacties worden door de verschillende fracties meegewogen in het bepalen van hun standpunt. In de tweede fase vindt dan ook in een volgende commissie de inhoudelijke bespreking van het plan plaats. U kunt dan niet meer inspreken over dit onderwerp.

Burger aan het woord
Naast het horen van insprekers over een plan, is het mogelijk om tijdens een commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Dit kan binnen de agenda bij het agendapunt ‘Burger aan het woord’. Hierbij is het mogelijk om in te spreken over onderwerpen die NIET op de agenda staan, maar WEL tot het taakveld van de commissie behoort.

Wilt u inspreken bij een agendapunt, ten aanzien van een plan of als Burger aan het woord, lees dan de Regels en tips voor het inspreken (PDF). Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de griffie.