Denk mee

De gemeente beslist over veel zaken in onze stad Leiden. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met die beslissingen of dat u zelf betere ideeën heeft. Wat kunt u dan doen?
De gemeente ziet graag dat inwoners van Leiden meedenken over wat er in hun stad anders en beter kan. Uw kennis, ervaring en ideeën zijn waardevol. Dat meedenken kan op verschillende manieren. Maar in eerste instantie kunt u al meedenken door te gaan stemmen.

Ga stemmen

Door tijdens gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op een bepaalde partij en kandidaat, oefent u al invloed uit op het gemeentebestuur. Welke partijen het voor het zeggen hebben in de raad, bepaalt voor een groot deel het beleid in die raadsperiode. Bovendien kiest de gemeenteraad de wethouders. Daardoor heeft u indirect ook invloed op de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders (B&W), het dagelijks bestuur van de gemeente.

Meedenken met de gemeenteraad

U kunt de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan op de volgende manieren:

Het college kunt u direct benaderen of via inspraak laten weten wat u van de gemeentelijke plannen vindt.