Nieuwe samenstelling Rekenkamercommissie Leiden

vrijdag, 7 april 2017

Op 6 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming van een nieuwe voorzitter, een vice-voorzitter en drie nieuwe leden voor De Rekenkamercommissie Leiden. Voormalig vice-voorzitter Mattheus Wassenaar neemt het voorzitterschap over van...


Toekomstvisie Leidse Regio; regionale krachten verenigen

vrijdag, 17 maart 2017

In oktober 2016 is door de raden van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten de Toekomstvisie Leidse regio vastgesteld. De toekomstvisie is, naast de inbreng van de raden en de colleges van de vijf gemeenten, mede tot...


Kort nieuws vanuit de raad; Huisvesting statushouders & bijz. doelgroepen

vrijdag, 17 maart 2017

Het agendapunt financiën huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen is tijdens de raad besproken, maar vanwege nadere bestudering van inhoudelijke stukken is er geen besluit genomen over dit raadsvoorstel. Het gaat hier met name over de...


Symposium Toekomstvisie Leidse Regio

donderdag, 23 februari 2017

In november 2016 is de Toekomstvisie Leidse Regio vastgesteld. Daarin zijn zeven kwaliteiten van de vijf gemeenten en van de regio benoemd die zij willen versterken. Ook zijn er zeven gezamenlijke ambities geformuleerd. Deze zeven ambities en...


Toekomst Leidse voetbalverenigingen

vrijdag, 17 februari 2017

De raad van Leiden staat  samen met het college voor sterke en vitale voetbalverenigingen in Leiden. Daarom heeft de raad met algemene stemmen ingestemd met het gewijzigde raadsvoorstel voor vitale voetbalsport om zo voetbal in Leiden weer...


Leiden Bio Science Park in ontwikkeling

vrijdag, 17 februari 2017

De raad heeft ingestemd met het gewijzigde raadsvoorstel over het Masterplan Leiden Bio Science Park-Gorlaeus. Door dit raadsbesluit worden vestigingsmogelijkheden en werkgelegenheid in het Leiden Bio Science Park vergroot en daarnaast wordt de...


Burgers meer invloed bij besluitvormingstrajecten

vrijdag, 27 januari 2017

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Leiden aan de voorwaarden voldoet om inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij besluitvormingstrajecten. Zij hebben op basis van dit onderzoek het rapport ‘Burgerparticipatie...