Nieuwsarchief gemeenteraad

Verzoek om voortzetting onderhandelingen aanbieders percelen Oostvlietpolder

maandag, 13 september 2010

De raad heeft het college verzocht om de onderhandelingen met de aanbieders van twee percelen grond in de Oostvlietpolder voort te zetten, om te komen tot verwerving van de percelen.


Raad heeft nog geen grip op palingmotie

vrijdag, 28 mei 2010

De Partij voor de Dieren heeft een motie Vreemd aan de Orde van de Dag (dat is een motie over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat) ingediend om niet langer paling te serveren bij maaltijden en recepties die de gemeente verzorgd.


Raad stemt in met ligplaatsenplan pleziervaartuigen 2010

vrijdag, 28 mei 2010

Tijdens de raadsvergadering op 27 mei heeft de raad met name gesproken over de strikte regelgeving van het ligplaatsenplan.


Raad stelt geld beschikbaar voor aanschaf aardgasbussen

vrijdag, 28 mei 2010

De raad heeft € 150.000 beschikbaar gesteld zodat de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) een budget heeft voor de aanschaf van acht nieuwe aardgasbussen.


Raadscommissies 29 april vervallen

woensdag, 21 april 2010

De vergaderingen van de raadscommissies Onderwijs & Samenleving en Leefbaarheid & Bereikbaarheid op donderdagavond 29 april komen te vervallen.


Nieuw Leids college kan van start

dinsdag, 20 april 2010

Met trots hebben de onderhandelaars van D66, VVD, SP en CDA op dinsdag 20 april het akkoord van de nieuwe coalitie gepresenteerd. Toen duidelijk was dat deze partijen de stad de komende periode samen gaan besturen, is het beleidsakkoord binnen een...


Op autovrije zondag blijft binnenstad autovrij

vrijdag, 16 april 2010

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 15 april heeft de raad gesproken over de invulling van de autovrije zondag op 12 september 2010.


Raad bespreekt eigen werkwijze

vrijdag, 19 maart 2010

Donderdagavond 18 maart hield de nieuwe gemeenteraad haar eerste inhoudelijke raadsvergadering, en wel over de nieuwe werkwijze van de raad. Na een discussie over de inzet van duoraadsleden en de nieuwe raadscommissies kan geconcludeerd worden dat...


Uitslag Leidse gemeenteraadsverkiezingen: D66 wint meeste zetels

donderdag, 4 maart 2010

D66 is met 10 zetels de grote winnaar geworden in de Leidse gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd in de late avond van 3 maart al duidelijk tijdens de uitslagenavond in de Pieterskerk. Vandaag is dat nog eens bevestigd tijdens de verkiezingslunch in...


Raad vraagt om mildere brief aan provincie inzake Ringweg Oost

woensdag, 3 februari 2010

Op verzoek van de VVD is tijdens de raadsvergadering op 28 januari een spoeddebat gehouden over de Ringweg Oost. Aanleiding vormde het besluit van de Leiderdorpse gemeenteraad om geen Ringweg Oost aan te leggen over Leiderdorps grondgebied...