Nieuwsarchief gemeenteraad

Uitslag Leidse gemeenteraadsverkiezingen: D66 wint meeste zetels

donderdag, 4 maart 2010

D66 is met 10 zetels de grote winnaar geworden in de Leidse gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd in de late avond van 3 maart al duidelijk tijdens de uitslagenavond in de Pieterskerk. Vandaag is dat nog eens bevestigd tijdens de verkiezingslunch in...


Raad vraagt om mildere brief aan provincie inzake Ringweg Oost

woensdag, 3 februari 2010

Op verzoek van de VVD is tijdens de raadsvergadering op 28 januari een spoeddebat gehouden over de Ringweg Oost. Aanleiding vormde het besluit van de Leiderdorpse gemeenteraad om geen Ringweg Oost aan te leggen over Leiderdorps grondgebied...


Raad voor fietspad door volkstuinencomplex Ons Buiten

woensdag, 3 februari 2010

De raad, met uitzondering van Stadspartij Leiden Ontzet, heeft het uitvoeringsbesluit voor de Tuin van Noord vastgesteld.


Vijftien miljioen euro voor aankoop gronden Oostvlietpolder

woensdag, 3 februari 2010

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd om een aanvullend krediet van 15 miljoen euro beschikbaar te stellen om nieuwe stukken grond te kunnen aankopen in de Oostvlietpolder.


Met regio op zoek naar locatie Asielzoekerscentrum

woensdag, 3 februari 2010

Op verzoek van de SP, PvdA en GroenLinks blijft het college samen met de regiogemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers.


Raadscommissie Bestuur en Leefbaarheid behandelt uitvoeringsbesluit Tuin van Noord

dinsdag, 12 januari 2010

De agenda van de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid op donderdag 14 januari 2010 is aangepast.


WMO conferentie

zondag, 10 januari 2010

De raadscommissie Onderwijs en Samenleving en de Adviesraad WMO Leiden organiseren op 29 januari 2010 een werkconferentie over de twee kernbegrippen van WMO: Compensatiebeginsel en Civil Society.


Raad stemt in met voorlopig ontwerp Ringweg Oost

vrijdag, 8 januari 2010

Een meerderheid van de raad, met uitzondering van de SP, D66 en Stadspartij Leiden Ontzet, heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van de Ringweg Oost. De raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten. Daarnaast is ingestemd...


Raad stemt in met Structuurvisie

dinsdag, 22 december 2009

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de Leidse structuurvisie. Alleen de SP en Stadspartij Leiden Ontzet hebben ertegen gestemd. In de structuurvisie staan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven voor de komende jaren.