Nieuwsarchief gemeenteraad

Raad stemt in met Nota Wonen 2020

vrijdag, 15 februari 2013

De raad heeft unaniem ingestemd met de Nota Wonen 2020, waarin het gemeentelijk woonbeleid tot aan 2020 centraal staat.


Op zoek naar alternatieve locatie voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

vrijdag, 15 februari 2013

D66 heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid Holland om een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder vooralsnog niet te schrappen. Terwijl de gemeente Leiden in 2011 besloten heeft dat de Oostvlietpolder...


Overige besluiten

vrijdag, 15 februari 2013

In de vergadering van 14 februari zijn verder nog de volgende besluiten genomen:


Hoogwaardig OV door de Leidse binnenstad

vrijdag, 30 november 2012

De raad steunt het college in de keuze voor een tracé van hoogwaardig openbaar vervoer door de Leidse binnenstad via de Hooigracht en Langegracht. Het college zal deze keuze in een brief aan de provincie kenbaar maken.


Herontwikkeling Stationsgebied

vrijdag, 12 oktober 2012

Een meerderheid van de raad is akkoord met de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Stationsgebied.


Nieuw evenementenbeleid voor Leiden

vrijdag, 12 oktober 2012

De gehele raad heeft ingestemd met een nieuw evenementenbeleid voor Leiden.


Raad op 9 oktober vervalt

vrijdag, 5 oktober 2012

De raadsvergadering van aanstaande dinsdag 9 oktober komt te vervallen. Dit komt doordat de onderwerpen Ringweg Oost en het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid zijn ingetrokken.


Herinrichting openbare ruimte Haagwegkwartier Noord

vrijdag, 14 september 2012

Meer groen, nieuwe bestrating en ondergrondse afvalcontainers. In het Haagwegkwartier Noord wordt de openbare ruimte tussen de Haagweg, Potgieterlaan, Toussaintkade en de Ter Haarkade opnieuw ingericht.


Nieuw beleid schuldhulpverlening

vrijdag, 14 september 2012

De gemeenteraad heeft een nieuw beleidsplan voor schuldhulpverlening vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente Leiden invulling gaat geven aan de nieuwe wet gemeentelijk schuldhulpverlening (Wgs). En hoe zij in de toekomst hulp gaat verlenen aan...


Raad akkoord met sociaal maatschappelijke visie

vrijdag, 27 april 2012

De gemeenteraad is akkoord met de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie ‘Leven in Leiden’. Deze visie beschrijft de ambities van Leiden op sociaal maatschappelijk gebied. Zo wil de gemeente investeren in een aantrekkelijke stad op alle fronten, de...