Nieuwsarchief gemeenteraad

Raad akkoord met sociaal maatschappelijke visie

vrijdag, 27 april 2012

De gemeenteraad is akkoord met de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie ‘Leven in Leiden’. Deze visie beschrijft de ambities van Leiden op sociaal maatschappelijk gebied. Zo wil de gemeente investeren in een aantrekkelijke stad op alle fronten, de...


Kantorenloods aan de slag met leegstaande kantoren

vrijdag, 27 april 2012

De gehele raad heeft ingestemd met de inzet van een kantorenloods in de aanpak van leegstaande kantoren in Leiden. Deze persoon gaat het eerst aan de slag met drie probleemlocaties namelijk het Kanaalpark, de Verbeekstraat en de Schipholweg.


Servicepunt71 werkt aan oplossing

vrijdag, 27 april 2012

In een spoeddebat hebben PvdA en GroenLinks hun zorgen geuit over de financiële situatie van Servicepunt71. Hoe zit het bijvoorbeeld met de betalingsachterstand van facturen van (Leidse) ondernemers?


Overige besluiten gemeenteraad

vrijdag, 27 april 2012

De raad heeft op 26 april 2012 de volgende onderwerpen unaniem aangenomen zonder verdere bespreking (hamerstukken):


Raad akkoord met plan Waagblok

vrijdag, 17 februari 2012

De raad is unaniem akkoord met het bestemmingplan voor het Waagblok. De ontwikkeling van het Waagblok is de eerste stap binnen de herontwikkeling van de Aalmarkt. In dit gebied wordt het winkelaanbod van de Leidse binnenstad met 8.000 m2...


Raad stelt geld beschikbaar voor aankoop Rembrandt

vrijdag, 17 februari 2012

De raad heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van het schilderij “De Brillenverkoper” (1623-1624) van Rembrandt van Rijn.


Spoeddebat Openbaar Vervoer

vrijdag, 17 februari 2012

Op verzoek van GroenLinks en VVD is een spoeddebat gevoerd over de besluitvorming rondom de RijnGouwelijn. Het gebrek aan voortgang in de onderhandelingen met de regio en de provincie over openbaar vervoer rond Leiden baart hen zorgen.


Meer geld voor minimabeleid

vrijdag, 23 december 2011

De gehele raad heeft ermee ingestemd om het budget voor minimabeleid te verhogen met bijna 1 miljoen euro. Daarbinnen zal meer budget vrij worden gemaakt voor gezinnen met kinderen.


Start bouw muziekcentrum De Nobel

vrijdag, 2 december 2011

De raad heeft groen licht gegeven voor de bouw van muziekcentrum De Nobel. Hiermee kan de bouw in 2012 worden gestart en zal, als alles volgens plan verloopt, het muziekcentrum in 2014 haar deuren openen.


Oostvlietpolder blijft groen

vrijdag, 2 december 2011

De raad heeft nog eens benadrukt dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. Dit is nu vastgelegd in de Structuurvisie.