Nieuwsarchief gemeenteraad

Herinrichting Bètaplein

vrijdag, 14 maart 2014

De Raad is akkoord gegaan met het besluit om het Bètaplein in de Lammenschansdriehoek te herinrichten. Het Bètaplein bevindt zich tussen het schoolgebouw van het ROC, het Da Vinci College en de nog te realiseren studentencampus de Leidse Schans.


Leidse lijsttrekkers op de zeepkist met Tartuffe

vrijdag, 7 maart 2014

De Leidse lijsttrekkers gaan op zaterdag 15 maart 'Op de Zeepkist'. Eens een keer wat anders dan een verkiezingsdebat.


Nieuw fietsnetwerk voor Leiden

vrijdag, 11 oktober 2013

De raad is akkoord met een nieuw fietsbeleid en fietsnetwerk voor Leiden. De ambitie is om het fietsgebruik in de Leidse regio met tien procent te laten groeien.


Aanpak wateroverlast Oude Kooi

vrijdag, 11 oktober 2013

De raad is akkoord met de maatregelen die genomen moeten worden om het probleem van de wateroverlast in de Oude Kooi aan te pakken. Zo komt er een omleidingsplan, zodat regenwater uit omliggende wijken niet via de Oude Kooi afgevoerd wordt....


Nieuwe jongerenvoorziening Stevenshof

vrijdag, 11 oktober 2013

De raad is akkoord met de oprichting van een permanente jongerenvoorziening op het terrein van de ijsbaanvereniging in de Stevenshof. Het jongerenwerk in de Stevenshof is op dit moment tijdelijk gehuisvest in een voormalige school aan de Mary...


Islamitisch centrum in Leiden Zuidwest

vrijdag, 20 september 2013

De raad heeft ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor de bouw van een Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade in Leiden Zuidwest.


Vooruitkijken: perspectief tot 2018 vastgelegd

vrijdag, 12 juli 2013

De raad heeft de Perspectiefnota 2014-2017 vastgesteld waarin de (bezuinigings)plannen staan opgenomen voor de komende vier jaar.


Terugblikken: raad stemt in met Jaarrekening 2012

vrijdag, 12 juli 2013

De raad heeft unaniem ingestemd met de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van 2012. De raad is daarmee akkoord met de verantwoording van het college over het in 2012 gevoerde (financiële) beleid.


Reünie voor oud-raadsleden

donderdag, 23 mei 2013

Op zaterdag 1 juni vindt er een reünie plaats voor mensen die ooit in de Leidse gemeenteraad hebben gezeten. Dit in het kader van de campagne 'Sleutelfiguren gezocht'.


Beëindiging project RijnGouwelijn

vrijdag, 15 maart 2013

De gemeenteraad heeft ingestemd met twee bestuursovereenkomsten met de provincie waarmee de RijnGouwelijn definitief wordt beëindigd. Ter vervanging van de RijnGouwelijn ligt er nu een plan voor een nieuw netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer...