Nieuwsarchief gemeenteraad

Tekening van de burcht

De gemeenteraad denkt mee over de omgevingsvisie

donderdag, 21 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een visie op Leiden 2040: Hoe willen wij dat de stad er in 2040 uit gaat zien? De gemeenteraad werkte in een aantal sessies hun standpunten uit zodat het college die mee kan nemen in de verdere...


Afbeelding van de gemeenteraad pagina in de Stadskrant

Pagina Stadskrant 31 januari 2019

donderdag, 31 januari 2019

Bekijk de Stadskrant-pagina met nieuws uit de gemeenteraad.


Vergadering Werk en Middelen van 19 mei vervalt

maandag, 18 mei 2015

De commissie Werk en Middelen van 19 mei komt te vervallen.


Nieuw model voor hulp bij het huishouden

maandag, 22 september 2014

De raad heeft gekozen voor een nieuw uitvoeringsmodel Hulp bij het Huishouden dat vanaf 1 januari 2015 het huidige systeem – het dynamisch selectiemodel – gaat vervangen. De raad heeft unaniem gekozen voor het ‘Leidse Regio Model’ en voor een goede...


Laadpalen voor elektrisch vervoer

maandag, 22 september 2014

De raad heeft ermee ingestemd om het elektrisch vervoer in Leiden verder te faciliteren en meer publieke laadpalen in Leiden te realiseren. Hierbij heeft de raad ervoor gekozen dat de e-rijder zelf de keuze maakt bij welke marktpartij hij/zij een...


Overige besluiten

maandag, 22 september 2014

De volgende onderwerpen heeft de gemeenteraad zonder verdere bespreking met algemene stemmen aanvaard:


Installatie wethouders

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

vrijdag, 9 mei 2014

De nieuwe wethouders zijn dinsdagavond 6 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd. Roos van Gelderen (SP), Marleen Damen (PvdA), Robert Strijk (D66), Frank de Wit (D66) en Paul Laudy (VVD) werden met een ruime meerderheid van stemmen benoemd....


Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen

maandag, 17 maart 2014

De uitslagenavond vindt op 19 maart vanaf 20.30 uur plaats in de Stadsgehoorzaal.


Herinrichting Bètaplein

vrijdag, 14 maart 2014

De Raad is akkoord gegaan met het besluit om het Bètaplein in de Lammenschansdriehoek te herinrichten. Het Bètaplein bevindt zich tussen het schoolgebouw van het ROC, het Da Vinci College en de nog te realiseren studentencampus de Leidse Schans.


Leidse lijsttrekkers op de zeepkist met Tartuffe

vrijdag, 7 maart 2014

De Leidse lijsttrekkers gaan op zaterdag 15 maart 'Op de Zeepkist'. Eens een keer wat anders dan een verkiezingsdebat.