Nieuwsarchief gemeenteraad

Raad is met reces

vrijdag, 14 juli 2017

De raad heeft reces in de periode van 10 juli 2017 t/m 18 augustus 2017. De eerstvolgende commissievergaderingen (Commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en Commissie Werk & Middelen) gaan weer van start op donderdag 24 augustus 2017.


Wil Sorel nieuw raadslid Leefbaar Leiden

vrijdag, 7 juli 2017

Op donderdag 6 juli jl. is dhr. Sorel, tijdens de raadsvergadering, beëdigd tot raadslid voor Leefbaar Leiden en is hij als raadslid benoemd in de commissies Leefbaarheid & Bereikbaarheid en Onderwijs & Samenleving. Dhr. Sorel volgt hiermee...


Terugblikken en vooruitkijken; Raad stemt in met financieel beleid gemeente

vrijdag, 7 juli 2017

Halverwege het jaar is het moment voor de raad gekomen om terug te blikken op het gevoerde financiële beleid door het college en om vooruit te kijken naar de toekomst. De raad heeft na uitvoerig debat teruggeblikt op 2016 aan de hand van de...


Raad stemt in met vervolgaanpak Humanities Campus

vrijdag, 7 juli 2017

De raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel over de vervolgaanpak en uitwerkingsthema’s van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus/ herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex Op 21 januari 2016 heeft de...


Leidse sport krijgt impuls; Raad kiest voor drie nieuwe sportaccommodaties

vrijdag, 7 juli 2017

Ten aanzien van de sportaccommodaties binnen Leiden heeft de raad een keuze gemaakt. Leiden krijgt een combibad, een ijshal en een topsporthal waarbinnen een gymvoorziening voor het Leonardo College komt. Een belangrijke voorwaarde voor de ijshal...


Raad akkoord met kaderbesluit Oude Rijnlocatie

vrijdag, 7 juli 2017

De Oude Rijnlocatie is het gebied tussen de Rijn, de Haagse Schouwweg, de Hoge Morsweg en de Lutulistraat. Het is een voormalig opslagterrein van Rijkswaterstaat. De gemeente Leiden wil de grond verkopen aan een marktpartij die er woningen gaat...


Wil Sorel benoemd als nieuw raadslid

vrijdag, 30 juni 2017

Met ingang van dinsdag 27 juni 2017 is dhr. Sorel benoemd als raadslid voor de fractie van Leefbaar Leiden. Met zijn benoeming als raadslid is hij de beoogd opvolger van het raadslid dhr. Kok. Tijdens de raad van 6 juli 2017 wordt dhr. Sorel...


Farokh Tahmasian nieuw raadslid D66

vrijdag, 16 juni 2017

Op donderdag 15 juni jl. is Farokh Tahmasian, tijdens de raadsvergadering, beëdigd tot raadslid voor D66 en is hij als raadslid benoemd in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Dhr. Tahmasian volgt hiermee Aad van der Luit op in de Leidse...


Kadernota 2018 - 2021; Algemene beschouwingen op financieel beleid

vrijdag, 16 juni 2017

Halverwege het jaar is het moment voor de raad gekomen om terug te blikken op het gevoerde financiële beleid door het college en om vooruit te kijken naar de toekomst. Tijdens de algemene beschouwingen hebben alle fracties een eerste reactie gegeven...


Raad stelt kaderbesluit Lammenschansweg - Ananasweg vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft de kaders vastgesteld voor de bouw van 400 starterwoningen op de locatie Lammenschans – Ananasweg. Een meerderheid van de fracties geeft aan dat ze blij zijn met de komst van 400 extra woningen. De fracties van het CDA en de...