Nieuwsarchief gemeenteraad

De raad wenst u een fijne zomer!

donderdag, 25 juli 2019

Op 18 juli is de laatste raadsvergadering voor de zomer afgerond. De gemeenteraad heeft nu een zomerreces, waarin geen vergaderingen gehouden worden. Ondertussen werken de raadsleden door aan onze mooie stad.


Accountantsverslag ontvangen

donderdag, 18 juli 2019

De externe accountant van de gemeenteraad, EY, heeft gisteren de controleverklaring en het verslag over de jaarstukken aangeleverd. De getrouwheid van de stukken is goedgekeurd, dat betekent dat alles naar waarheid is ingevuld. Op de rechtmatigheid...


Op 18 juli nog een vervolg raadsvergadering

dinsdag, 16 juli 2019

De raadsvergadering van 11 en 15 juli krijgt nog een vervolg op 18 juli. De raad komt dan kort bij elkaar om te stemmen over de jaarstukken 2018.


Let op

Raadsvergadering krijgt vervolg op 15 juli

vrijdag, 12 juli 2019

In de vergadering van 11 juli behandelde de raad de jaarstukken, eerste bestuursrapportage en kaderbrief behandeld. De overige agendapunten en een aantal stemmingen zijn doorgeschoven naar 15 juli.


Rembrandt Rowaan presenteert zijn voorstel

Raad wil samenwerking Roomburgerpark

vrijdag, 28 juni 2019

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en wethouders om samen met de betrokken bewoners en sportverenigingen een voorstel te maken voor de inrichting van het Roomburgerpark en het gebied tussen Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade...


Vaststelling Nota van Uitgangspunten LEAD

maandag, 24 juni 2019

Het definitief referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD kreeg 4.022 steunverklaringen. Omdat dit minder is dan het minimum van 5.000 werd het verzoek ‘niet ontvankelijk’ verklaard: er komt geen referendum.


Zevende plek op NK Voetbal voor Raadsleden

zaterdag, 22 juni 2019

Bij het NK voetbal voor Raadsleden behaalde het Leidse team een mooie zevende plaats.


Gemeenteraad behandelt financiën gemeente

dinsdag, 18 juni 2019

De gemeenteraad buigt zich de komende weken over de financiële stukken die hij van het college heeft ontvangen. Wat staat hier allemaal in en wat doet de raad hiermee?


Paul Dirkse en Walter van Peijpe

Financiële stukken naar de gemeenteraad

donderdag, 6 juni 2019

Donderdag 6 juni ontving plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Walter van Peijpe de Kaderbrief 2020 - 2023 en de Jaarstukken 2018 van wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders.


Leidsch Debat Festival

donderdag, 30 mei 2019

Op Vrijdag 17 mei kwamen drie debatteams in de Leidse raadszaal samen om hun krachten met elkaar te meten in het jaarlijkse Leidsch Debat Festival voor scholieren.