Nieuwsarchief gemeenteraad

Raad volgt uitslag referendum Wijksportpark Roomburgerpark op

donderdag, 8 april 2021

De gemeenteraad van Leiden heeft vanavond unaniem het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ niet aangenomen. Hiermee volgt zij de uitslag van het onlangs gehouden raadgevend referendum waarbij een meerderheid van de...


Op initiatief van de Leidse raad zichtbare steun aan transgender personen

donderdag, 1 april 2021

Op woensdag 31 maart, de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit, hees Leiden voor het eerst de Progress Pride vlag voor LHBTI+-ers samen met de Transgendervlag voor de transgender personen in Leiden. Het initiatief om ten minste eenmaal per...


De Motie Vreemd aan de Orde van de Dag

donderdag, 25 maart 2021

Het komt regelmatig voor dat er een motie Vreemd aan de orde van de dag (VOD) in de raadsvergadering langskomt. Zo zijn twee van deze moties behandeld in de raadsvergadering van 18 maart. Wat is dat nou eigenlijk, een motie VOD? We leggen het hier...


Uitslag Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

maandag, 22 maart 2021

De stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark zijn geteld. Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het raadsvoorstel.


Minder auto’s en meer groen in de binnenstad

maandag, 1 maart 2021

De gemeenteraad heeft op 18 februari de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Met deze Agenda wil het gemeentebestuur het autoluwe en autovrije gebied vergroten, Zo kan er gewerkt worden aan de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de...


Kantoortransformatie Plesmanlaan 100

maandag, 1 maart 2021

In de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 worden de plannen voor de transformatie van het kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 voorgelegd. De initiatiefnemer(s) wil het pand omvormen naar een modern woongebouw. Het voorstel is in de...


Herijking van het schuldenbeleid

maandag, 1 maart 2021

Elk vier jaar zijn gemeenten verplicht een beleidsplan vast te stellen als het gaat om schuldhulpverlening. Afgelopen raadsvergadering is het beleidsplan Schuldhulpverlening voor 2021-2024 vastgesteld. Hiermee zijn de Leidse beleidskaders voor de...


Voorzitter veiligheidsregio Holland Midden legt verantwoording af

donderdag, 11 februari 2021

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2021 is er in de veiligheidsregio’s van Nederland veel geregeld om de effecten van het coronavirus te beperken. Leiden behoort tot de veiligheidsregio Holland Midden (VHRM), waarvan burgemeester...


Referendum raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ op 15, 16 en 17 maart

donderdag, 28 januari 2021

Donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad definitief besloten dat het referendum over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ zal worden gehouden. Het referendum zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 maart 2021. Dit valt...


Subsidieregeling campagnes voor referendum Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

dinsdag, 19 januari 2021

Op 12 januari jl. is bekend gemaakt dat er 5.848 geldige steunbetuigingen zijn gehaald voor het definitief referendumverzoek over het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Hiermee is het benodigd aantal van minimaal 5.000...