Nieuwsarchief gemeenteraad

Farokh Tahmasian nieuw raadslid D66

vrijdag, 16 juni 2017

Op donderdag 15 juni jl. is Farokh Tahmasian, tijdens de raadsvergadering, beëdigd tot raadslid voor D66 en is hij als raadslid benoemd in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Dhr. Tahmasian volgt hiermee Aad van der Luit op in de Leidse...


Kadernota 2018 - 2021; Algemene beschouwingen op financieel beleid

vrijdag, 16 juni 2017

Halverwege het jaar is het moment voor de raad gekomen om terug te blikken op het gevoerde financiële beleid door het college en om vooruit te kijken naar de toekomst. Tijdens de algemene beschouwingen hebben alle fracties een eerste reactie gegeven...


Raad stelt kaderbesluit Lammenschansweg - Ananasweg vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft de kaders vastgesteld voor de bouw van 400 starterwoningen op de locatie Lammenschans – Ananasweg. Een meerderheid van de fracties geeft aan dat ze blij zijn met de komst van 400 extra woningen. De fracties van het CDA en de...


Vereenvoudigen persoonsgebonden budget

vrijdag, 16 juni 2017

Voor mensen die hun zorg zelf willen organiseren via een persoonsgebonden budget (pgb) levert de huidige situatie veel administratie op. Om nu een pgb te krijgen, moet iemand, in het meest ongunstige geval, meerdere keren bij verschillende...


Raad stelt bestemmingsplan Zuidwest vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft het bestemmingsplan unaniem vastgesteld, waardoor wonen en bedrijven in dit gebied bij elkaar samen komen. Ten aanzien van dit bestemmingsplan zijn drie moties ingediend die ook alle drie zijn aangenomen. OnderzoekOm te beginnen...


Toekomst huishoudelijke hulp

vrijdag, 16 juni 2017

Naar aanleiding van de evaluatie van het Leids Regio Model Huishoudelijke Hulp is er zorg dat de huishoudelijke hulp als algemene voorziening (een voorziening die breed toegankelijk is) in de toekomst niet meer betaalbaar is. De raad heeft daarom...


Criteria voor bomen; Groene Kaart Leiden

vrijdag, 16 juni 2017

Het verbeterplan Bomen heeft een impuls nodig om zo snel mogelijk de beschermenswaardige bomen in de openbare ruimte op te nemen op de Groene Kaart. Hiervoor is extra budget benodigd en de raad heeft hiermee ingestemd. Met het extra budget wordt een...


Raad neemt jaarstukken 2016 in ontvangst

vrijdag, 2 juni 2017

Op 2 juni heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Margreet van Wijk - Meijer, de jaarstukken 2016 van wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën) in ontvangst genomen. De Jaarstukken 2016 laten zien in hoeverre de...


Raad geeft wensen en bedenkingen over verkamering

vrijdag, 2 juni 2017

De raad heeft ingestemd met de wensen en bedenkingen ten aanzien van het beleid rondom verkamering in de stad. Verkamering houdt in dat particuliere huur- of koopwoningen worden gesplitst in meerdere kamers die aan meerdere zelfstandige huurders...


Innovatiebudget voor pilots Beschermd Wonen

vrijdag, 2 juni 2017

Vanuit het budget voor Beschermd Wonen was in 2015 een bestedingsoverschot. Het geld dat hierdoor vrij is gekomen is, naast extra geld voor uitvoering en beleid op het gebied van Beschermd Wonen, voor het overgrote deel gereserveerd voor een...