Nieuwsarchief gemeenteraad

Raad is met herfstreces

vrijdag, 13 oktober 2017

De raad is met herfstreces in de periode van 16 oktober tot en met 20 oktober. Na het reces is de eerstvolgende vergadering van de commissie L&B op dinsdag 24 oktober vanaf 16:30 uur (raadzaal). Kijk voor het actuele vergaderschema op:...


Commissie Stedelijke Ontwikkeling 12 oktober vervalt

dinsdag, 10 oktober 2017

De commissie Stedelijke Ontwikkeling van donderdag 12 oktober vervalt. De eerstvolgende commissie Stedelijke Ontwikkeling vindt plaats op dinsdag 31 oktober om 16:00 uur.


Meer ruimte voor vitale sportclubs

vrijdag, 29 september 2017

De gemeente Leiden streeft naar multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die intensief gebruikt worden door mensen uit de wijk en vitale sportverenigingen. De raad heeft het gewijzigde raadsvoorstel met algemene stemmen aanvaard. Hiermee is...


Bestemmingsplan binnenstad vastgesteld

vrijdag, 29 september 2017

Het bestemmingsplan binnenstad wordt ieder tien jaar geactualiseerd. Dit jaar zijn de tien jaar verstreken en is er opnieuw naar het bestemmingsplan binnenstad gekeken. Het college heeft daarbij conserverend gehandeld. Dit betekent dat de binnenstad...


Inwoners Roomburg en Meerburg verbeteren wijk

vrijdag, 29 september 2017

Gemeente Leiden wil de leefbaarheid in de wijken vergroten en de inzet van Leidse inwoners daarbij stimuleren en faciliteren. De wijken Roomburg en Meerburg zijn in dat kader samen aan de slag gegaan en hebben een wijkenvisie met een wijkaanpak...


Eenduidige regionale afspraken rondom re-integratie

vrijdag, 29 september 2017

De gemeente Leiden maakt deel uit van het regiogebied Holland Rijnland (regiogebied Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,...


Leidse raad stemt digitaal

vrijdag, 8 september 2017

Tijdens de raadsvergadering heeft de raad voor het eerst digitaal gestemd. Tot nu toe verliep het stemmen in de raadsvergadering over raadsvoorstellen, amendementen en moties via het opsteken van handen en nu gaat dit via een digitale stemprocedure....


Evaluatie uitbreiding betaald parkeren

vrijdag, 8 september 2017

Sinds 2015 en 2016 is betaald parkeren gefaseerd in de stad Leiden ingevoerd. Het college heeft dit jaar het betaald parkeren voor het eerst geëvalueerd en daarbij is bekeken of betaald parkeren het gewenste effect, namelijk minder parkeeroverlast...


Meer geld voor Kindgericht Armoedebeleid

vrijdag, 8 september 2017

De raad heeft met algemene stemmen het raadsvoorstel ten aanzien van het plan van aanpak van armoedebestrijding bij kinderen tot 18 jaar aanvaard. In het plan wordt aangegeven hoe het extra geld vanuit het Rijk wordt ingezet om armoede onder deze...


PERSBERICHT: Leidse raad gaat digitaal stemmen

donderdag, 7 september 2017

Met ingang van donderdag 7 september 2017 gaat de Leidse raad van start met digitaal stemmen tijdens de raadsvergadering. Tot nu toe verliep het stemmen in de raadsvergadering over raadsvoorstellen, amendementen en moties via het opsteken van handen...