Nieuwsarchief gemeenteraad

Vergaderingen van 21 september t/m 7 oktober

vrijdag, 17 september 2021

De gemeenteraad heeft besloten om de vergaderingen van 21 september t/m 7 oktober fysiek te laten plaatsvinden.


Rapportage onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed’

maandag, 5 juli 2021

Op verzoek van de gemeenteraad is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar vier voorbeelden van participatie in Leiden. De gemeenteraad gaat de komende maanden met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag.


Een vergadering bijwonen?

dinsdag, 15 juni 2021

Sinds 24 juni 2021 vinden de meeste vergaderingen weer fysiek plaats, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Dit betekent dat de gemeenteraadsvergaderingen ook weer door publiek te bezoeken zijn.


Samen tuinieren in Leiden

maandag, 19 april 2021

In de raadsvergadering van 8 april is een raadsvoorstel besproken dat meer ruimte moet geven voor stadstuinieren in Leiden. Stadstuinieren is samen op een natuurvriendelijke manier tuinieren. Het doel van de Visie Stadstuinieren is helderheid te...


Raad bespreekt rapport over Leids duurzaamheidsbeleid

maandag, 19 april 2021

Eind 2020 presenteerde de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp een rapport over de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid van Leiden. De rekenkamercommissie stelt dat nog niet alle doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 zijn gehaald...


Update over binnenzwembad-ijshal De Vliet

maandag, 19 april 2021

De raad heeft in de vergadering van 8 april definitief besloten tot de nieuwbouw van het binnenzwembad-ijshal De Vliet. Op basis daarvan heeft de raad definitief besloten tot nieuwbouw van het combinatiegebouw op sportpark De Vliet en het daarvoor...


Raad volgt uitslag referendum Wijksportpark Roomburgerpark op

donderdag, 8 april 2021

De gemeenteraad van Leiden heeft vanavond unaniem het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ niet aangenomen. Hiermee volgt hij de uitslag van het onlangs gehouden raadgevend referendum waarbij een meerderheid van de...


Op initiatief van de Leidse raad zichtbare steun aan transgender personen

donderdag, 1 april 2021

Op woensdag 31 maart, de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit, hees Leiden voor het eerst de Progress Pride vlag voor LHBTI+-ers samen met de Transgendervlag voor de transgender personen in Leiden. Het initiatief om ten minste eenmaal per...


Minder auto’s en meer groen in de binnenstad

maandag, 1 maart 2021

De gemeenteraad heeft op 18 februari de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Met deze Agenda wil het gemeentebestuur het autoluwe en autovrije gebied vergroten, Zo kan er gewerkt worden aan de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de...


Kantoortransformatie Plesmanlaan 100

maandag, 1 maart 2021

In de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 worden de plannen voor de transformatie van het kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 voorgelegd. De initiatiefnemer(s) wil het pand omvormen naar een modern woongebouw. Het voorstel is in de...