Waar richten de fracties zich de komende tijd op?

vrijdag, 24 september 2021

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee komt er een eind aan de huidige raadsperiode van 2018-2022. Wij vroegen alle fractievoorzitters: waar gaat jouw fractie zich op richten voor de laatste driekwart jaar van deze raad?

VVD - Dorien Verbree


De laatste periode zullen wij nog hard werken om zoveel mogelijk te bereiken voor onze kiezers. We zullen tegelijkertijd de balans opmaken van wat wel en wat nog niet is gelukt. Op te halen in de stad wat er goed gaat en wat er beter kan. Om vervolgens samen met een nieuw verkiezingsprogramma ons te richten op de komende gemeenteraadscampagne met nieuwe ideeën voor 2022-2026. 
De VVD wil dat Leiden weer een stad wordt voor iedereen. Waar je weer betaalbaar kunt wonen met lagere gemeentelijke lasten, waar je best een auto mag hebben, sneller van A naar B kunt reizen, schone en veilige straten een prioriteit zijn en waar ondernemers zich niet langer weggepest, maar gesteund voelen door de gemeente.


D66 - Vahit Köroğlu

In 2010 gingen wij de campagne in om te zorgen dat de manier van besturen anders zou worden. Met de stad, niet over de stad. De afgelopen 10 jaar is Leiden steeds mooier geworden. Maar de stad is nog niet af. Er liggen enorme opgaven voor ons. Op het gebied van bouwen, wonen, zorg, de energietransitie en samenwerking in de regio. We willen verder werken aan een groene, duurzame stad en ons blijven inzetten voor kansengelijkheid. D66 wil dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden in Leiden. Dat Leiden een stad is waar iedereen zichzelf kan zijn. Een Leiden met een beter klimaat en genoeg betaalbare woningen, sportaccommodaties en toekomstgerichte onderwijshuisvesting. Met kansen voor alle Leidenaars!


CDA - Joost Bleijie

De komende maanden zullen in het teken staan van de Gemeenteraadsverkiezingen in Mmaart 2022. De stokpaardjes worden weer van stal gehaald en de campagne oneliners zullen weer door de raadszaal vliegen. Het CDA zal blijven pleiten voor degelijkere financiën en lagere belastingen, voor woningbouw passend bij de wijk en de faciliteiten in de wijk, voor echte burgerparticipatie waarbij Leidenaren over alles mogen meepraten en waarbij de input van Leidenaren er ook echt toe doet. Wij zullen pal blijven staan voor Leidse verenigingen en keuzes maken in de zorg om iedere Leidenaar de zorg te bieden die het nodig heeft en om de zorg ook betaalbaar te houden. Het worden dus nog drukke tijden in de Gemeenteraad.


GroenLinks - Gebke van Gaal

Wij richten ons op het blijven beteugelen van de Coronacrisis, het verder uitwerken en vormgeven van de autoluwe binnenstad, het bouwen van extra huizen, vooral sociale huurwoningen, studentenwoningen en genoeg woningen voor mensen die in een kwetsbare situatie leven. We gaan aan de slag om dakloosheid van alle groepen duurzaam het hoofd te bieden. We investeren in veel wijkvervangingsplannen. We blijven ons inzetten voor een groene, gezonde en sociale stad. Een stad van de toekomst, waar iedereen mee kan doen, we klaar staan voor elkaar, en samen de crisis bestrijden. GroenLinks is er klaar voor.


Partij voor de Dieren - Martine van Schaik

In de komende periode ligt onze focus op een sociaal en groen herstel na de coronacrisis. We willen niet klakkeloos terug naar het ‘oude normaal’: het sprookje van de economische groei. Het belang van een circulaire economie, waarbij consuminderen en hergebruik voorop staan, wordt steeds groter. Ook willen we de bouwdrift van het college continu toetsen aan het leefbaar houden van Leiden. Daarnaast pleiten we ervoor dat alle parken in Leiden de status van stadsnatuurmonument krijgen zodat ze beschermd zijn. Dit is hét moment om andere keuzes te maken: Dit willen we uitbreiden: meer geld naar groen en de zorg! Hier willen we mee stoppen: het ouderwetse economische groeidenken en al die miljoenen euro’s voor asfalt en parkeren. Dit willen we behouden: onze inzet voor kunst en cultuur!


Partij van de Arbeid - Abdelhaq Jermoumi

We blijven knokken voor betaalbare woningen en een eerlijke kans voor iedereen. Omdat wij vinden dat de plaats waar je wieg stond niet mag uitmaken voor de kansen die je krijgt.


SP - Antoine Theeuwen

De SP gaat zich richten op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De vorige twee colleges waar de SP aan mee deed kenmerkten zich door de open bestuursstijl met zowel de politiek als de inwoners van de stad. Dat willen we terug hebben. Niet de belangen van projectontwikkelaars maar die van de inwoners van de stad moeten weer voorop komen te staan. Leiden was de vierde stad van Nederland op het gebied van zorg en welzijn onder SP beleid, ook dat willen we terug. Meer geld naar hen die het nodig hebben en minder naar stadsverfraaiing en verkeersprojecten. Steun ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zodat we weer een open en sociaal stadsbestuur kunnen vormen.


Partij Sleutelstad - Maarten Kersten

P.S.: Pieters Sleutels openen het komend halfjaar nog meer Per-Spectieven... Partij Sleutelstad sleutelt aan de stad, met de sleutels van de Leidse schutspatroon Petrus. Of onze held Petrus Adrianus v.d. Werff, man van het volk. Sleutel: dankzij een onafhankelijke Leidse Conflictmakelaar als gemeente geen miljoenen euro's per jaar meer kwijtraken aan externe juridische kosten door onnodige conflicten met burgers. Sleutels: de declaratieregeling voor de minima terug en een bezoekerseconomie zonder Amsterdamse taferelen maar mét kennis- en cultuurtoerisme, verder veel hinderende actie van onze Werkgroep tegen Vlieghinder, de actiegroep Stop Motorlawaai. De Leidse Ring Noord is écht te duur: 130 mln., terwijl Sociaal Domein en betaalbaar bouwen belangrijker zijn. 'Slot': de Wooncoach moet woning-verdeling en verhuislijnen voor starter en senior makkelijk en betaalbaar maken.


ChristenUnie - Pieter Krol

Onze fractie zal zich scherp richten op de gevolgen van de Coronacrisis, waarbij we in het bijzonder aandacht zullen besteden aan de meest kwetsbare Leidenaren, zoals ondernemers die inkomsten zien wegvallen of hun baan verliezen en jongeren en studenten die in een sociaal isolement dreigen te raken. Juist voor deze mensen moet de overheid een schild zijn.
Daarnaast willen we dat het stadsbestuur meer doet om zich een betrouwbare overheid voor inwoners te tonen. We zullen concrete voorstellen doen die een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid. We willen scherpere eisen stellen aan projectontwikkelaars, we willen dat Leidenaren altijd terecht kunnen bij een fysiek loket voor hun vragen of problemen en we willen dat ambtenaren bereikbaar zijn via een naam en telefoonnummer in communicatie met inwoners.

Leiden Participeert - Anandkoemar Jitan

Wij gaan ons vooral richten op waar we de verkiezingen in maart mee ingaan :
Voor een fatsoenlijker en veiliger Leiden waar de burger op nr.1 staat!Plaats op: