Vraagstelling eventueel referendum en mogelijkheden ondersteuning referendumverzoek vastgesteld

vrijdag, 5 april 2019

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 april de vraag voor het eventuele referendum over de Nota van Uitgangspunten LEAD definitief vastgesteld. Ook zijn de locaties en periode vastgesteld waarin Leidenaren het referendumverzoek kunnen ondersteunen.

De vraag luidt: Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD over de stedelijke ontwikkeling aan de Willem de Zwijgerlaan in het gebied Nieuw Leyden?
De raad volgde hiermee het advies van de referendumkamer over de vraagstelling.

Ondersteuning referendumverzoek

Voordat er een referendum kan komen, moet het definitief referendumverzoek voldoende ondersteund worden. Dat betekent dat minimaal 5.000 Leidenaren hun handtekening moeten zetten op een steunverklaring. Dit kan van 15 april tot en met 26 mei met DigiD via de website www.leiden.nl/referendumverzoeklead (actief vanaf 8 april) en op zeven locaties in de stad:

  • Stadhuis
  • Vijfmeibad
  • Stadsbouwhuis
  • DZB
  • BplusC Bibliotheek Het Gebouw
  • BplusC Bibliotheek Stevenshof
  • BplusC Bibliotheek Merenwijk

Kijk voor adressen en openingstijden op www.leiden.nl/referendumverzoeklead

Nota van Uitgangspunten LEAD

De Nota van Uitgangspunten LEAD is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de locatie waar nu het KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta aan de Willem de Zwijgerlaan te ontwikkelen. In het voorstel staan de kaders waar de ontwikkeling aan moet voldoen.


Plaats op: