Voorzitter veiligheidsregio Holland Midden legt verantwoording af

donderdag, 11 februari 2021

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2021 is er in de veiligheidsregio’s van Nederland veel geregeld om de effecten van het coronavirus te beperken. Leiden behoort tot de veiligheidsregio Holland Midden (VHRM), waarvan burgemeester Lenferink ook de voorzitter is. Hij heeft als voorzitter van de VHRM eind december 2020 een verslag gestuurd naar de gemeenteraden over de aanpak van de Coronacrisis door de VHRM.

Het verslag gaat over de periode dat GRIP4 van toepassing was in de veiligheidsregio Hollands Midden (van 12 maart tot 1 december 2020). GRIP 4 betekent dat de situaties waarin de ramp of crisis zich bevindt de grenzen van een gemeente overstijgt. De voorzitter van de veiligheidsregio krijgt dan de leiding.

Normaliter wordt dit verslag uitgebracht wanneer de ramp of crisis voorbij is. Deze keer gebeurde het al eerder, vanwege de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die 1 december 2020 is ingegaan. Door deze wet zijn de bevoegdheden van de voorzitter weer (deels) overgedragen aan de burgemeesters binnen de veiligheidsregio.

Coronadossier

Er zijn in de periode van maart tot december 2020 in totaal 18 noodverordeningen vastgesteld door de voorzitter van de VHRM. Ook de uitvoering daarvan viel onder zijn verantwoordelijkheid.  Regelmatig waren er digitale bijeenkomsten waarin de raadsleden uit de regio door de voorzitter werden bijgepraat over de ontwikkelingen.

In deze periode zijn er verschillende brieven ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd. De brieven komen vooral van de voorzitter van de veiligheidsregio, het college van B&W en een aantal overige partijen. Na ontvangst zijn deze brieven op de Lijst Ingekomen Stukken van de raad geplaatst en kon de raad deze desgewenst bespreken. De brieven, en de noodverordeningen, staan vanaf nu ook verzameld op speciale pagina's op de website van de gemeenteraad:

Verantwoordingsdebat

Op 11 maart 2021 staat de verantwoording van de aanpak van de Coronacrisis door de VRHM op de agenda van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.


Plaats op: