Vergaderen in coronatijd

vrijdag, 16 oktober 2020

Door de ontwikkelingen met de coronabesmettingen en -maatregelen is besloten om tot het einde van het jaar digitaal te vergaderen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om fysiek bij elkaar te komen. Dit geldt voor zowel de gemeenteraadsvergadering als de vergaderingen van de raadscommissies.

Normaal gesproken moet de raad volgens de gemeentewet fysiek aanwezig zijn in de raadzaal om een besluit te kunnen nemen. In verband met de verspreiding van het coronavirus is dat op dit moment niet wenselijk. Er is daarom in april dit jaar een spoedwet digitale besluitvorming gemaakt die het digitaal vergaderen én het digitaal stemmen mogelijk maakt. Hierdoor kan nu de besluitvorming doorgaan in de gemeenteraden. Deze spoedwet is inmiddels verlengd tot 1 januari 2021.

Risiconiveau

De rijksoverheid heeft een routekaart vastgesteld met 4 risiconiveaus. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst duidelijkheid is over fysiek of digitaal te vergaderen, is besloten deze keuze vast te leggen per risiconiveau. Alleen wanneer voor onze regio risiconiveau 1 (waakzaam) of 2 (zorgelijk) geldt, zal de raad weer fysiek vergaderen, natuurlijk met inachtneming van de maatregelen van het RIVM zoals de 1,5 meter afstand onderling. Bij risiconiveau 3 (ernstig) en 4 (zeer ernstig) en bij een lockdown geldt de afspraak om digitaal te vergaderen. Op dit geldt risiconiveau 4 – lockdown.

Zwaarwegende redenen

Zoals hierboven geschreven, vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies digitaal tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Wat zijn zwaarwegende redenen? Hierbij wordt gekeken naar de gemeentewet en de spoedwet digitale besluitvorming. Het is niet toegestaan om een onderwerp waar geheimhouding voor wordt afgesproken, digitaal te behandelen. De beslotenheid van de vergadering kan dan niet gegarandeerd worden. Onderwerpen met geheimhouding die niet uitgesteld kunnen worden tot risiconiveau 1 of 2 bereikt is, moeten dus in een fysieke vergadering behandeld en besloten worden.

Uitzonderingspositie

In alle maatregelen sinds maart hebben de gemeenteraden een uitzonderingspositie gehad om met meer mensen tegelijk bij elkaar te kunnen komen dan het gestelde maximum. Ook nu is dat het geval. De Leidse raad heeft er toch voor gekozen om zich aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te houden en zo veel mogelijk digitaal te vergaderen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Inspreken

Bij een commissievergadering is het mogelijk om in te spreken, u geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in de stad speelt. Bij een digitale commissievergadering verloopt het inspreken ook digitaal. Meer informatie over het digitaal inspreken is te vinden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.leiden.nl. 


Plaats op: