Vereenvoudigen persoonsgebonden budget

vrijdag, 16 juni 2017

Voor mensen die hun zorg zelf willen organiseren via een persoonsgebonden budget (pgb) levert de huidige situatie veel administratie op. Om nu een pgb te krijgen, moet iemand, in het meest ongunstige geval, meerdere keren bij verschillende instanties verhaal doen.  Daarom heeft de raad unaniem besloten om, in het najaar van 2017, aan te haken bij het landelijk traject om in plaats van verschillende aanvragen voor pgb te komen tot één pgb die toegang biedt tot de verschillende vormen van zorg (integraal pgb).

Om hier vaart achter te zetten, heeft de fractie van D66, samen met de fractie van GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA, een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat gemeente Leiden niet alleen aanhaakt bij het landelijk traject om een integraal pgb te ontwikkelen, maar dat de gemeente Leiden ook een kwartiermaker aanstelt die nu alvast voorbereidingen treft. Op deze manier kan de gemeente Leiden in het najaar in volle vaart meedraaien met het landelijk traject. Dit amendement is met algemene stemmen door de raad aanvaard.

De fracties, zoals hierboven weergegeven, onderstrepen het belang van een integraal pgb omdat het meer gebruiksgemak geeft en het geeft aanvragers van een pgb ook meer regie over de zorg waar ze gebruik van willen maken.


Plaats op: