Vaststelling Nota van Uitgangspunten LEAD

maandag, 24 juni 2019

Het definitief referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD kreeg 4.022 steunverklaringen. Omdat dit minder is dan het minimum van 5.000 werd het verzoek ‘niet ontvankelijk’ verklaard: er komt geen referendum.

De gemeenteraad stelde meteen na dit besluit de Nota van Uitgangspunten LEAD vast.


Toen duidelijk was dat er geen referendum zou komen, was het stemmen over de Nota van Uitgangspunten de volgende stap. De raadleden konden geen wijzigingen meer voorstellen, dit hadden zij in de gemeenteraadsvergadering van 14 en 19 maart al gedaan. In die vergadering werd de Nota van Uitgangspunten inhoudelijk behandeld, alleen de laatste stemming over het gehele voorstel was uitgesteld. In de uiteindelijke stemming stemden 26 raadsleden voor en 12 raadsleden tegen: D66, GroenLinks, PvdA en VVD stemden vóór, CDA, Partij voor de Dieren, SP, Partij Sleutelstad en ChristenUnie stemden tegen.

De volgende stap is het verder uitwerken van de plannen. In de Nota van Uitgangspunten zijn alleen nog de voorwaarden vastgesteld waar het project aan moet voldoen, nog niet hoe het precies zal worden.

Evaluatie

De referendumkamer, een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie, maakt een evaluatie van hoe alles gegaan is vanaf het moment dat het eerste referendumverzoek werd ingediend tot en met dit besluit op 20 juni. Deze evaluatie zet alles op een rijtje zodat dit gebruikt kan worden voor de volgende keer dat er een referendumverzoek wordt ingediend.


Plaats op: