Uitslag Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

maandag, 22 maart 2021

De stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark zijn geteld. Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het raadsvoorstel.

66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,3% ongeldig. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht. 

Op 8 april 2021 reflecteert de gemeenteraad op het referendum. Ook neemt de raad dan een besluit over de rechtmatigheid van het referendum en stemt over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

raadgevend

Het referendum is een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitslag van het referendum een advies is van de stemgerechtigde inwoners van Leiden aan de gemeenteraad. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een stem heeft uitgebracht. Nadat de uitslag van het referendum bekend is, neemt de gemeenteraad als dat kan in de eerste vergadering na het referendum, maar in ieder geval binnen twee maanden, een besluit over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Voor meer informatie over het referendum, ga naar de speciale pagina.


Plaats op: