Toekomst huishoudelijke hulp

vrijdag, 16 juni 2017

Naar aanleiding van de evaluatie van het Leids Regio Model Huishoudelijke Hulp is er zorg dat de huishoudelijke hulp als algemene voorziening (een voorziening die breed toegankelijk is) in de toekomst niet meer betaalbaar is. De raad heeft daarom unaniem besloten om de algemene voorziening huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2018 te beëindigen. Daarvoor in de plaats komt er een maatwerkvoorziening die in zorgvuldig overleg plaatsvindt met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, cliënten en (Wmo) adviesraden tot stand zal komen.

Het Leids Regio Model bepaald dat gebruikers van huishoudelijke ondersteuning een eigen bijdrage moeten betalen. De fractie van GroenLinks heeft daarom samen met de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend om te onderzoeken of de eigen bijdrage afgeschaft kan worden. En dan in het specifiek voor cliënten die te maken hebben dagbesteding en begeleiding. De fractie van GroenLinks geeft daarbij aan dat de eigen bijdrage een soort van ‘belasting’ is op ziek zijn en dat dit niet gewenst is. De motie heeft het na stemming in de raad niet gehaald. Mede ook omdat het college heeft aangegeven dat het afschaffen van de eigen bijdrage, financieel gezien, niet mogelijk is.


Plaats op: