Suzanne van der Jagt nieuw raadslid PvdA

woensdag, 4 december 2019

Op 3 december werd Suzanne van der Jagt benoemd als raadslid voor de Partij van de Arbeid.

Suzanne was al duo-lid voor deze partij, als woordvoerder in de commissie Onderwijs en Samenleving. Na het vertrek van raadslid Gijs Holla kwam er een zetel vrij die zij nu inneemt. Traditioneel heet de eerste keer dat een raadslid het woord voert in een raadsvergadering de ‘Maidenspeech’. In deze maidenspeech bespreekt een nieuw raadslid niet alleen het onderwerp dat op de agenda staat, maar vertelt hij of zij ook iets over zichzelf. Suzanne had direct in haar eerste raadsvergadering al haar maidenspeech, waarin ze vertelde dat zij al jong politiek actief is geworden omdat zij zich hard wilde maken voor degenen die niet dezelfde kansen hadden als zij had. Dit is nog steeds haar ambitie en de reden dat zij nu raadslid is geworden.


Plaats op: