Subsidieregeling campagnes voor referendum Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

dinsdag, 19 januari 2021

Op 12 januari jl. is bekend gemaakt dat er 5.848 geldige steunbetuigingen zijn gehaald voor het definitief referendumverzoek over het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Hiermee is het benodigd aantal van minimaal 5.000 steunbetuigingen gehaald.

Op 28 januari besluit de gemeenteraad  of het referendum definitief gehouden zal worden. Betrokken partijen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het houden van een campagne bij dit referendum.

Beide voor- en tegenstanders van het inrichtingsvoorstel die campagne willen voeren, kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. Ook neutrale initiatieven hebben deze mogelijkheid. Politieke groeperingen komen er niet voor in aanmerking.

Bij een positief besluit van de raad over het referendum, zal ook de hoogte van het totale subsidiebudget bepaald worden. Het budget is voor zowel voor- als tegenstanders even groot, net als voor neutrale campagnes. De subsidie zal per aanvraag maximaal 5000 euro zijn.

Tot uiterlijk 27 januari kan er een subsidieaanvraag worden ingediend. Het college van burgemeesters en wethouders besluit, na advies van de Referendumkamer, uiterlijk op 5 februari over de aanvragen. Kijk op de  website van de gemeente voor meer informatie, de criteria voor de aanvraag, en de aanvraagformulieren.


Plaats op: