Samen tuinieren in Leiden

maandag, 19 april 2021

In de raadsvergadering van 8 april is een raadsvoorstel besproken dat meer ruimte moet geven voor stadstuinieren in Leiden. Stadstuinieren is samen op een natuurvriendelijke manier tuinieren. Het doel van de Visie Stadstuinieren is helderheid te geven over de mogelijkheden en voorwaarden voor stadstuinieren. Het voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Kwalitatief groen en samen tuinieren, zijn de belangrijke uitgangspunten in de Visie Stadstuinieren. Omdat steeds meer Leidenaren hier behoefte aan hebben is deze visie opgesteld. Het moet handvaten bieden voor onder andere de rol van de gemeente en nieuwe contracten voor bestaande huurders. Daarnaast laat het de behoefte aan stadstuinieren zien en wat de knelpunten, kansen en bedreigingen zijn.

Na de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zijn er drie moties ingediend. De motie “groene tuinen in een groene Oostvlietpolder” moet ervoor zorgen dat onder andere bebouwing en verharding binnen de stadstuinen beperkt wordt. Een tweede motie vroeg om het toegankelijk laten houden van de volkstuinen voor alle inkomensgroepen. De derde motie introduceert mogelijkheden tot buurtcomposteren in combinatie met buurtmoestuinen. Alle drie de moties zijn aangenomen.


Plaats op: