Rekenkamer presenteert plannen

donderdag, 6 februari 2020

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft het Jaarverslag 2019 / Onderzoeksagenda 2020-2021 aangeboden aan de raden van Leiden en Leiderdorp. Hierin wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en worden de plannen voor de komende twee jaar gepresenteerd.

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden en Leiderdorp onafhankelijk onderzoek naar het beleid van een of beide gemeenten en het werk van het Leids en Leiderdorps gemeentebestuur; doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt de commissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak.

De commissie is onafhankelijk en heeft zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. Er wordt zowel gevraagd als ongevraagd onderzoek worden gedaan. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in beide gemeenten speelt en houdt ze rekening met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisaties. Ook de inwoners van beide gemeenten kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek via de website van de rekenkamercommissie, gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie.

In de onderzoeksagenda kondigt de rekenkamercommissie onderzoeken aan naar het sociaal domein, de samenwerking in de regio, de gemeentefinanciƫn, schuldproblematiek, de omgevingswet, sport en het bomenfonds. Onlangs heeft de Rekenkamercommissie al aan de raden laten weten te starten met onderzoeken naar duurzaamheid en het Leiden Bio Science Park. Op dit moment is de rekenkamercommissie ook bezig met een quickscan van het sociaal domein. Dit zal waarschijnlijk leiden tot vervolgonderzoek, zo valt in de onderzoeksagenda te lezen.


Plaats op: