Referendumverzoek Roomburgerpark ingediend

woensdag, 28 oktober 2020

Namens een groep Leidenaren diende de heer Birnie op 28 oktober 2020 een inleidend referendumverzoek in bij de gemeenteraad over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Het proces om dit verzoek te beoordelen gaat nu van start. De griffier stuurt het verzoek met de bijbehorende handtekeningen naar het college van burgemeester en wethouders. Volgens de indiener gaat het om 2017 handtekeningen. Ambtenaren van de gemeente controleren de handtekeningen. Alleen de handtekeningen van inwoners van Leiden van 18 jaar en ouder tellen mee en dit moeten er 750 of meer zijn. Het definitief aantal geldige handtekeningen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Consultatiebijeenkomst referendumkamer

De referendumkamer, de commissie die de gemeenteraad adviseert over alle zaken rond het referendum, houdt woensdag 4 november een digitale bijeenkomst waarin de indieners en het college hun mening kunnen geven over de toelaatbaarheid van het onderwerp voor een referendum. Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden via Politiek Portaal.
Op basis van de bijeenkomst geeft de referendumkamer advies aan de gemeenteraad over of het onderwerp van het referendumverzoek, het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark, op basis van artikel 3 van de Referendumverordening wel of niet geschikt is voor een referendum. De inhoud van het voorstel wordt hier niet besproken.

Gemeenteraad 10 november

De gemeenteraad bepaalt op 10 november of het inleidend referendumverzoek wordt aangenomen en of daarmee de volgende fase kan starten. Het hele proces is na te lezen op de pagina hoe werkt een referendumverzoek. Alle informatie over dit dossier wordt bij elkaar gebracht op de pagina Referendumverzoek Roomburgerpark.


Plaats op: