Referendumverzoek ingediend

woensdag, 6 maart 2019
Griffier Gerald van Leiden en indiener Nick Smit

Namens een grote groep Leidenaren dienden Nick Smit en Alex Wassink op 6 maart een inleidend referendumverzoek in bij de gemeenteraad over het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD.

Het proces om dit verzoek te beoordelen gaat nu van start. De griffier stuurt het verzoek met de bijbehorende handtekeningen, volgens de indieners ongeveer 950, naar het college van burgemeester en wethouders. Ambtenaren van de gemeente controleren de handtekeningen.

Hoorzitting referendumkamer

De referendumkamer, de commissie die de gemeenteraad adviseert over alle zaken rond het referendum, houdt vrijdag een hoorzitting waarin de betrokkenen van het referendumverzoek, de indieners, het college en raadsleden, hun mening kunnen geven. Op basis van de hoorzitting bepaalt de referendumkamer het advies aan de gemeenteraad over of het onderwerp van het referendumverzoek, de Nota van Uitgangspunten LEAD, wel of niet geschikt is voor een referendum.

Standpunt college

Het college van burgemeester en wethouders heeft vooruitlopend op de hoorzitting alvast een standpunt bepaald over het referendumverzoek. Het college vindt dat het onderwerp geschikt is voor een referendum.

Gemeenteraad 14 maart

De gemeenteraad bepaalt op 14 maart of het inleidend referendumverzoek wordt aangenomen en of daarmee de volgende fase kan starten. Het hele proces is na te lezen in het eerdere nieuwsbericht over het inleidend referendumverzoek.


Plaats op: