Referendum raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ op 15, 16 en 17 maart

donderdag, 28 januari 2021

Donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad definitief besloten dat het referendum over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ zal worden gehouden. Het referendum zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 maart 2021. Dit valt samen met de Tweede Kamerverkiezingen.

Naast het besluit tot het doorgaan van het referendum, is ook een besluit genomen over het totale bedrag dat beschikbaar is voor subsidiëring van campagnes van voor- en tegenstanders van het inrichtingsvoorstel. Dit bedrag is vastgesteld op 100.000 euro. Hiervan is 35.000 euro beschikbaar voor de voorstanders van het voorstel, 35.000 euro voor tegenstanders en 30.000 euro voor neutrale partijen. Het subsidiebedrag per individuele partij is maximaal 5.000 euro. Tot en met 27 januari kon er subsidie aangevraagd worden voor een referendumcampagne. Uiterlijk op 5 februari besluit het college – na advies van de Referendumkamer – over de aanvragen. De partijen ontvangen zo snel mogelijk bericht of en hoeveel subsidie zij ontvangen.

Ook is een besluit genomen over de locaties waar Leidenaren hun stem over het referendum kunnen uitbrengen. Dit zijn dezelfde stemlokalen als die voor de Tweede Kamerverkiezingen. Stemgerechtigde inwoners van 70 jaar en ouder kunnen hun stem ook per brief uitbrengen.

Voor meer informatie, kijk op de website van de gemeente.


Plaats op: