Rapportage onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed’

maandag, 5 juli 2021

Op verzoek van de gemeenteraad is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar vier voorbeelden van participatie in Leiden. De gemeenteraad gaat de komende maanden met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag.

De voorbeelden die zijn gebruikt in het onderzoek, zijn het evenementenbeleid, het uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost, het winkelcentrum Kopermolen en de woonunits in de Verdamstraat.

De uitkomsten van het onderzoek zijn op 1 juli gepresenteerd aan de raad in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Het rapport en de presentatie zijn te vinden op de website van de gemeenteraad bij de vergadering onder agendapunt 9. De bespreking in de vergadering is daar ook terug te kijken.

Het college heeft in een reactie op het rapport aangegeven dat hij de aanbevelingen uit het rapport overneemt en graag met de raad en stad in gesprek wil gaan over de aanbevelingen. Deze brief is ook via de link hierboven te vinden.

In de commissievergadering van 9 september wordt het rapport uitgebreider besproken. De raadsleden kunnen dan reageren op de uitkomsten van het onderzoek en met elkaar in gesprek over hoe zij met deze uitkomsten aan de slag willen.

Voor het eind van dit jaar neemt de raad een besluit over het overnemen van de aanbevelingen uit het onderzoek, welke leerpunten er zijn en de uitkomsten van de gesprekken met de stad.  Plaats op: