Raadsvergaderingen vervallen tot 6 april

dinsdag, 17 maart 2020

Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad van Leiden tot 6 april komen te vervallen. De raad bespreekt de onderwerpen die voor deze periode op de agenda stonden op een later moment. De komende weken onderzoekt de gemeenteraad hoe het raadswerk en de bestuurlijke besluitvorming na 6 april weer verder kunnen gaan.

In de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet aanbevolen om sociaal contact te beperken, wanneer het niet noodzakelijk is om bij elkaar te komen. De onderwerpen die nu op de agenda’s staan, kunnen zonder grote gevolgen even uitgesteld worden. Dit samen leidt tot het besluit de commissievergaderingen van 19 en 26 maart en de gemeenteraadsvergadering van 2 april af te zeggen.

Het normale leven in Leiden is even niet wat we gewend zijn en dat geldt ook voor de politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Tegelijkertijd is het van belang dat de ontwikkelingen in de stad niet te lang stil staan. Het afzeggen van deze vergaderingen levert een kleine vertraging op voor de stad, maar biedt ook tijd om goed voor te bereiden op de komende periode.

Na 6 april gaat de gemeenteraad weer verder met het raadswerk. In welke mate en welke vorm dat zal zijn, is de komende weken onderwerp van gesprek binnen de gemeenteraad en ook met andere instanties zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere gemeenteraden.

Meer informatie hierover zal gepubliceerd worden op deze website en is op te vragen bij de griffie via griffie@leiden.nl.


Plaats op: