Raadsvergadering krijgt vervolg op 15 juli

vrijdag, 12 juli 2019
Let op

In de vergadering van 11 juli behandelde de raad de jaarstukken, eerste bestuursrapportage en kaderbrief behandeld. De overige agendapunten en een aantal stemmingen zijn doorgeschoven naar 15 juli.

Op maandag 15 juli om 20.00 gaat de vergadering verder waar deze gebleven was. De raad bespreekt nog een motie en stemt over de jaarstukken.

Daarnaast staan het gebiedspaspoort Kopermolen, de Omgevingsvisie Leiden 2040 en pilots om mensen met schulden te helpen op de agenda.

 

 


Plaats op: