Raad volgt uitslag referendum Wijksportpark Roomburgerpark op

donderdag, 8 april 2021

De gemeenteraad van Leiden heeft vanavond unaniem het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ niet aangenomen. Hiermee volgt hij de uitslag van het onlangs gehouden raadgevend referendum waarbij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen tegen dit raadsvoorstel is uitgebracht. De gemeenteraad oordeelde tevens dat het referendum op wettige wijze is verlopen.

De raad heeft vanavond in de vergadering een reflectie gegeven op het referendum, waarbij onder meer ingegaan werd op het verloop van het participatieproces, het referendum en de campagnes. De referendumkamer, de raad en het college van burgemeester en wethouders gaan het proces rond het referendum evalueren.

Nu het raadsvoorstel niet aangenomen is, gaat het college in debat met de raad opnieuw bekijken hoe een aantal opgaven rond het Roomburgerpark kan worden opgelost.

Rechtmatig referendum

Op grond van de Kieswet en het Reglement van Orde (RvO) heeft de raad geoordeeld dat het referendum op wettige wijze is verlopen.

Meerderheid stemde tegen

Bij het referendum over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ op 15-17 maart jl. bracht 60,3% van de kiesgerechtigde Leidenaren een stem uit. 66,1% van de stemmers stemde tegen het voorstel en 28,1% stemde voor.


Plaats op: