Raad stelt bestemmingsplan Zuidwest vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft het bestemmingsplan unaniem vastgesteld, waardoor wonen en bedrijven in dit gebied bij elkaar samen komen.

Ten aanzien van dit bestemmingsplan zijn drie moties ingediend die ook alle drie zijn aangenomen.

Onderzoek
Om te beginnen heeft de fractie van D66 aangegeven dat in het westelijk deel van het plangebied al een pilot loopt om wonen en bedrijvigheid bij elkaar te brengen. Daarom heeft de fractie, samen met de fractie van de PvdA, een motie ingediend om ook aan de oostkant van het plangebied ook een onderzoek op te starten die verkent in hoeverre wonen en bedrijven met elkaar samen kunnen gaan.

Mix wonen en bedrijven
De VVD verzoekt het college om te komen met een integraal overzicht van gebieden in de hele stad waar wonen en bedrijvigheid gezamenlijk mogelijk is. Op deze manier kan in kaart worden gebracht waar je wel en niet in de stad een gunstig woonklimaat in combinatie met bedrijven kan creëren.

Zeeverkennersgroep Waingunga
Als laatste diende de fractie van het CDA, samen met de fracties van de PvdA, GroenLinks, VVD, Partij voor de Dieren en de SP, een motie in waarbij het college werd verzocht om samen met de Zeeverkennersgroep Waingunga te zoeken naar een alternatieve locatie in het zuiden van Leiden bijvoorbeeld in het gebied rondom de Korte Vliet. Hun huidige huisvesting komt te vervallen en daarom zijn ze dringend op zoek naar een nieuwe plek.  

 

 


Plaats op: