Raad achter ambitieus plan voor aardgasvrij Leiden

maandag, 18 december 2017

De Leidse Warmtevisie is bijna unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Met deze warmtevisie heeft Leiden de ambitie om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn. Dat betekent dat er in 33 jaar ongeveer 50.000 woningen van het aardgas af moeten zijn.

Zes wijken moeten in 2035 al helemaal zijn overstapt op alternatieven. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van alternatieven voor aardgas de komende jaren zullen blijven doorgaan is er - naast de bestaande oplossingen - ook ruimte voor het toepassen van deze innovaties. De grootste uitdaging is om de oudere huizen in de historische binnenstad van het gas af te krijgen, daarom is hier vijftien jaar langer voor uitgetrokken.

Dit zijn de zes wijken die in 2035 al aardgasvrij moeten zijn: 

·         Zuid-West, 

·         Merenwijk/Slaaghwijk,

·         Noorderkwartier/de Kooi,

·         Bio Science Park/Stationsgebied,

·         De Mors,

·         Stevenshof.

De raad nam drie moties aan, te weten ‘Betaalbare energierekening’ (PvdA), ‘Locatieonderzoek Windturbines’ (D66) en ‘Revolving Fund’ (VVD). 


Plaats op: