Overige besluiten

maandag, 22 september 2014

De volgende onderwerpen heeft de gemeenteraad zonder verdere bespreking met algemene stemmen aanvaard:

  • Herstemming over motie CU M140059/5 Onderzoek Leidse arbeidsmarkt
  • Gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders 2014
  • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Leiden.
  • Kredietaanvraag vervroegde vervanging toplagen drie kunstgrasvelden op de sportaccommodaties De Vliet, Morskwartier I en Kikkerpolder II.
  • Uitvoeringsbesluit Onderdoorgang A44-Niels Bohrweg
  • Inspraakreactie op de Regionale Woonagenda Holland Rijnland
  • Voorbereidingsbesluit deelgebied Leiden Bio Science Park - Boerhaave

Bekijk de raadsvoorstellen achter deze onderwerpen


Plaats op: