Nieuw model voor hulp bij het huishouden

maandag, 22 september 2014

De raad heeft gekozen voor een nieuw uitvoeringsmodel Hulp bij het Huishouden dat vanaf 1 januari 2015 het huidige systeem – het dynamisch selectiemodel – gaat vervangen. De raad heeft unaniem gekozen voor het ‘Leidse Regio Model’ en voor een goede uitvoering een aantal verzoeken aan het college gericht.

Als het mensen door ziekte, ouderdom of een beperking niet meer lukt om zelf het huishouden te doen, kunnen ze via de gemeente in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. De gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden hebben gezamenlijk gewerkt aan het ‘Leidse Regio Model’. Dit model houdt onder andere in dat maatwerk wordt geboden voor mensen die structureel meer en intensievere ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is het mogelijk voor mensen om extra hulp te krijgen als zij meer dan een ‘schoon huis’ nodig hebben.

De raad diende een aantal moties in waarin het college o.a. om aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen voor het persoonsgebonden budget in dit nieuwe model en de gevolgen voor klanten met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Bekijk de bespreking van het onderwerp in de raadsvergadering


Plaats op: