Nieuw armoedebeleid vastgesteld

donderdag, 21 februari 2019
Meedoen door Maatwerk

Na een uitgebreid debat is het nieuwe armoedebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Het armoedebeleid is erop gericht om mensen vooruit te helpen en zo veel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.

De raadsfracties hadden uiteenlopende meningen over het voorstel van het college. Zeven van de negen fracties dienden in totaal 10 wijzigingsvoorstellen in. Het debat hierover duurde dan ook ruim 2,5 uur tijdens de raadsvergadering van 14 februari. De fracties konden het niet met elkaar eens worden over het afschaffen van de bestaande declaratieregeling. Met die regeling kunnen inwoners van Leiden die een laag inkomen hebben, bepaalde uitgaven laten betalen door de gemeente. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling op basis van maatwerk.

De SP en Partij Sleutelstad deden samen drie voorstellen voor om het nieuwe armoedebeleid volledig te herzien en de bestaande declaratieregeling in ieder geval tot eind van het jaar te behouden en wellicht langer. Deze voorstellen kregen geen meerderheid bij het stemmen en werden dus niet aangenomen. Zes voorstellen werden wel aangenomen met een meerderheid van de stemmen. Het college is daarmee gevraagd om onder andere de evaluatie en de communicatie met kwetsbare doelgroepen uit te breiden. Ook vroeg de raad het college om ambitieuze doelen vast te stellen om armoede te bestrijden.

Het nieuwe armoedebeleid gaat in de zomer van dit jaar in. Na een jaar volgt een evaluatie om te kijken hoe het tot dan toe is uitgepakt. Het beleidsplan armoedebeleid 2019-2022 'Meedoen door Maatwerk' kunt u nalezen voor meer informatie.


Plaats op: