Mogelijkheden om ondersteuningsverklaringen in te dienen voor het definitief referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

vrijdag, 18 december 2020

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen per 15 december jl. blijft het nog steeds voor inwoners van Leiden mogelijk om digitaal en fysiek een steunbetuiging te geven voor het definitieve referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Inwoners worden vanwege lockdown wel aangemoedigd om zoveel mogelijk digitaal hun ondersteuningsverklaring te geven. Tot nu toe zijn  de meeste verklaringen ook digitaal ingediend. Mocht het niet mogelijk zijn digitaal een handtekening te zetten, dan is een bezoek aan een van onderstaande locaties mogelijk:  

  • Stadskantoor                                Bargelaan 190

  • DZB Leiden                                   Le Pooleweg 11

  • Stedelijk Beheer                           Adm. Banckertweg 15

  • Bibliotheek Leiden-Noord               Arubapad 2

Hierbij is het belangrijk om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Kom alleen, draag een mondkapje, en blijf thuis bij klachten.

Het college van B&W en de Referendumkamer hebben deze week zorgvuldig gekeken wat de aanscherpte maatregelen betekenen voor het proces rond het definitief referendumverzoek. Vier van de zeven locaties waar fysiek een handtekening kan worden gezet, blijven geopend. De Referendumkamer heeft geconcludeerd dat het niet nodig is om voor extra locaties te zorgen. Als reden hiervoor worden genoemd: de overmacht van de coronaproblematiek, het relatief beperkte aantal ondersteuners dat gebruik heeft gemaakt van de nu gesloten locaties, de mogelijkheden die er nog over blijven met de vier locaties en de digitale manier waarop Leidse inwoners ondersteuningsverklaring in kunnen dienen (via DigiD).

Op dit moment is de planning en praktische organisatie van een eventueel referendum erop gericht om deze gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen te laten plaatsvinden (maart 2021). Een eventuele verlenging van de periode van het referendumverzoek heeft hier ook gevolgen voor. Het college en de Referendumkamer geven daarnaast aan dat het dat het onwenselijk is om, in strijd met de Referendumverordening en gezien de (nog) bestaande mogelijkheden tot ondersteuning, de geldende termijn van zes weken waarbinnen deze ondersteuning mogelijk is te verlengen.

 

Ga naar de speciale website van de gemeente voor meer informatie, updates over de tussenstand, en de openingstijden van de locaties.


Plaats op: