Minder auto’s en meer groen in de binnenstad

maandag, 1 maart 2021

De gemeenteraad heeft op 18 februari de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Met deze Agenda wil het gemeentebestuur het autoluwe en autovrije gebied vergroten, Zo kan er gewerkt worden aan de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad.

De historische Leidse binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer. Ook de groei van inwoners en bezoekers vragen om meer maatregelen. In de Agenda Autoluwe Binnenstad zijn verschillende doelstellingen opgenomen, waaronder meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Schone lucht, minder geluidshinder, hittestress en wateroverlast zijn er ook onderdeel van. De maatregelen zijn van toepassing in de binnenstad en de singels.

Onderdeel van de Agenda Autoluwe Binnenstad is het vergroten van het autoluwe en autovrije gebied, en het stap voor stap vergroenen van de binnenstad. Hoewel de agenda uitgaat van minder auto’s die rijden en parkeren in de binnenstad, is tegelijkertijd de bereikbaarheid van dit gebied ook een belangrijke prioriteit. Er is daarmee  al een begin gemaakt met projecten als de nieuwe parkeergarages onder de Garenmarkt en Lammermarkt, en de aanleg van de Centrumroute.

Er waren acht moties ingediend voor dit raadsvoorstel, waarvan er drie zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering. Hiermee worden meetbare doelstellingen en parameters opgenomen in de agenda om het beleid te kunnen toetsen. Ook de motie voor het behouden van de Morspoortgarage is aangenomen. Als laatste is ook de motie aangenomen die prioriteit geeft aan het invoeren van camerakentekenregistratie, en het uitbreiden van het voetgangersgebied, rond de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk.


Plaats op: