Meer ruimte voor vitale sportclubs

vrijdag, 29 september 2017

De gemeente Leiden streeft naar multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die intensief gebruikt worden door mensen uit de wijk en vitale sportverenigingen. De raad heeft het gewijzigde raadsvoorstel met algemene stemmen aanvaard. Hiermee is de visie vastgesteld voor het inrichten van passende accommodaties die aansluiten bij de wensen en behoeften van de Leidse wijken en sportverenigingen. Deze visie wordt verder uitgewerkt in een kaderbesluit dat de raad medio 2018 krijgt voorgelegd.

De fractie van GroenLinks heeft, met steun van de fracties van D66, SP, CDA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, in het voorstel gewijzigd dat duurzaamheid bij de herinrichting van sportparken een van de uitgangspunten is. Dit amendement is met algemene stemmen door de raad aanvaard. Naast het amendement zijn er nog vijf moties ingediend. Hiervan zijn drie moties aangenomen, namelijk de motie van de fractie van GroenLinks om sportvelden die verdwijnen te compenseren met een gelijk aantal vierkante meters aan sportveld of natuur op een andere plek. De motie is mede ingediend door de fracties van CDA, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Daarnaast heeft GroenLinks, samen met de fracties van D66, SP, PvdA en Partij voor de Dieren, nog een motie ingediend, waarbij ze het college verzoeken om bij de uitwerking van het contourenplan de mogelijkheid benutten om rubbergranulaat op kunstgrasvelden versneld op te ruimen. Ook deze motie is aangenomen. De laatste motie die is aangenomen is de motie van de fractie van D66, met steun van de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA, om een haalbaarheidsonderzoek te doen om Sportpark Roomburg op de huidige plek te behouden in plaats van te verhuizen naar De Vliet. In dit onderzoek worden ook de voorstellen van de inwoners, organisaties en belanghebbenden meegenomen.

De moties van de fractie van het CDA om te onderzoeken of Gymsport Leiden de 3 oktoberhal kan kopen heeft het niet gehaald en daarnaast heeft de motie van de fractie van de Partij voor de Dieren om het gebruik van kunstgras te stoppen het ook niet gehaald.


Plaats op: