Meer bescherming en biodiversiteit voor bomen

donderdag, 10 juni 2021

In de gemeenteraadsvergadering van 3 juni jl. is er een verordening vastgesteld die gaat over het bomenbeleid van Leiden. Hiermee kunnen de bomen beter beschermd worden en krijgen ze ook meer ruimte.

De volledige titel van het raadsvoorstel is de ‘verordening tot wijziging van de verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen’. Het klinkt ingewikkeld, maar het gaat hier simpelweg over een verandering in de gemeentelijke wet van Leiden. Specifiek gaat het hier om de aanpak van alle bomen.

Nu deze aanpassingen in de regelgeving zijn gemaakt, worden bomen straks beter beschermd, door bijvoorbeeld zieke of slecht groeiende bomen op tijd te laten vervangen. Ook wordt er meer nadruk gelegd op ecologische soorten. Dit kunnen bomen zijn die bessen en zaden voor insecten hebben, of veiligheid bieden voor vogels. Zo wordt de biodiversiteit ook groter.

Naast de verordening zijn er ook nog twee moties (voorstellen) aangenomen. Eén van deze moties maakt onder andere ruimte voor projecten waarin bewoners bomen kunnen planten of laten verzorgen. De andere motie zorgt ervoor dat de aanpassingen ook werkelijk worden toegepast, door er jaarlijks verslag over te doen. Zo kan de gemeenteraad ook zijn controlerende rol uitvoeren.


Plaats op: