Maidenspeech Marcel Terlouw

maandag, 20 juli 2020

Raadslid Marcel Terlouw van GroenLinks gaf op 9 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn Maidenspeech.

Wanneer een raadslid voor het eerst in de gemeenteraadsvergadering het woord voert, heet dat de Maidenspeech.

Het onderwerp waar Terlouw over sprak was Fietsenstalling De Geus. Na een kort persoonlijk verhaal over hoe hij als kind op de fiets Nederland leerde kennen, sprak hij namens GroenLinks steun uit voor het raadsvoorstel om een fietsenstalling onder De Geus bij Station Leiden Centraal te bouwen. Het onderwerp is op 16 juli verder besproken in de gemeenteraad waarna de raad een besluit heeft genomen.

Meer info?

Bekijk de vergadering, de stukken en het besluit op Politiek Portaal.


Plaats op: