Laadpalen voor elektrisch vervoer

maandag, 22 september 2014

De raad heeft ermee ingestemd om het elektrisch vervoer in Leiden verder te faciliteren en meer publieke laadpalen in Leiden te realiseren. Hierbij heeft de raad ervoor gekozen dat de e-rijder zelf de keuze maakt bij welke marktpartij hij/zij een laadpaal aanvraagt.

De Stichting E-laad heeft de afgelopen twee jaar 13 laadpalen geplaatst met in totaal 19 laadpunten. Deze stichting blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de geplaatste palen tot eind 2014. Ondertussen neemt het aantal aanvragen voor een laadpaal door particulieren gestaag toe en moet de gemeente op zoek naar een nieuwe partner.

Eigen keuze

Het college heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een overeenkomst met één partner die de laadpalen zou onderhouden en beheren. Maar de raad heeft gekozen om de keuze voor een marktpartij over te laten aan de e-rijder zelf. Daarbij stelt de gemeente wel de voorwaarden vast waaraan een marktpartij moet voldoen. De gemeente heeft, in principe, geen bemoeienis met de hoogte van de laaddienstprijs. Tenslotte heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal uitgangspunten voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Deze gaan o.a. over het uiterlijk, de locatie, beschikbare parkeerplaatsen, subsidies, de prijs, kabels / leidingen en aansluiting op hoofdstroomnetwerk van laadpalen.

Alleen Leefbaar Leiden heeft tegen het voorstel van de e-laadpalen gestemd.

Bekijk de bespreking van het onderwerp in de raadsvergadering


Plaats op: