Kantorenloods aan de slag met leegstaande kantoren

vrijdag, 27 april 2012

De gehele raad heeft ingestemd met de inzet van een kantorenloods in de aanpak van leegstaande kantoren in Leiden. Deze persoon gaat het eerst aan de slag met drie probleemlocaties namelijk het Kanaalpark, de Verbeekstraat en de Schipholweg.

Twee moties van de SP en Partij voor de Dieren zijn in de raad besproken. Het verzoek van de SP om een leegstandsverordening (met daarin een meldingsplicht voor eigenaren van leegstaande kantoren) op te stellen haalde het niet in de raad. De Partij voor de Dieren pleitte voor stadslandbouw in de lege panden. Wethouder Strijk heeft aangegeven dit idee bij de kantorenloods onder de aandacht te brengen, evenals andere opties als studentenhuisvesting en ateliers. Maar, zo stelt de wethouder, het is aan de eigenaar om te bepalen wat er met zijn leegstaande pand gebeurt.

Aanpak leegstand

Er staan veel kantoren leeg in het land, ook in Leiden. Een beperkte leegstand (zo’n 5%) is acceptabel, zo lang de markt goed kan functioneren. Er staat nu ongeveer 14% van de voorraad leeg. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar wel veel te hoog.
Naast de lokale aanpak via de kantorenloods pakt de gemeente de leegstand ook aan via de deelname aan de regionale kantorenstrategie (waartoe de raad op 5 april jl. heeft besloten).


Plaats op: